Velkommen til Uddannelse

Print  

Uddannelsesområdet i DTF har som udgangspunkt at give mulighed for at interesserede personer kan kvalificere sig fagligt og personligt som trænere, klubledere og officials til at varetage de mangeartede opgaver i tennisklubberne.Der er altså en række uddannelsestilbud inden for tre retninger – træner, leder og official. Man kan uddanne sig til træner og dermed træne spillere på forskellige niveauer fra begyndere over børn til elitespillere. Klubledere kan tage kurser i klubudvikling, tilegne sig ledelsesværktøjer, der letter opgaverne, og deltage i erfaringsudveksling til fordel for tennisklubbens medlemsskare. Den tredje uddannelsesmulighed er at blive official; inden for denne retning kan man uddanne sig til tennisdommer og til referee, det vil sige turneringsleder, - igen på forskellige niveauer, hvorfra man kan komme videre til en international uddannelse.

Det er DTF’s uddannelseskonsulent, der koordinerer uddannelsesforløb og -indhold sammen med en række erfarne undervisere og DTF’s øvrige konsulenter inden for de forskellige retninger. Træneruddannelserne varetages på de forskellige niveauer af DTF i samarbejde med de fire lokalunioner og med Danmarks Idræts-Forbund, DIF; lederkurserne et udsnit af DIF’s kurser, mens DTF selv står for udbydelsen og gennemførelsen af alle danske officialskurser.


Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere