Vejledende trænerlønninger

Print  

Man kan jo meget passende starte med at spørge sig selv om i hvilket omfang en træner skal have løn.

Mange danske idrætsforeninger opererer fortsat med begrebet den frivillige træner, men samtidig må vi også erkende, at flere og flere tennisklubber går over til at honorere sine trænere for deres indsats og flere og flere trænere begynder at kunne leve af deres trænergerning.

Honorering på flere måder
Har en klub valgt at have en fast politik om at klubbens trænere honoreres, ja så er der flere måde at gøre det på.
Indenfor skattelovens rammer er der nogle muligheder for at fastholde frivillighedsprinicppet, men at træneren gives noget kompensation eller nogle gaver. Dette kan du læse mere om i denne folder - klik her!
Er der tale om relativt få timer vil det i de fleste tilfælde bedst kunne betale sig både for klubben, men også for træneren, at der udbetales kompensation frem for løn.

Vejledende satser
Desværre, det har vi ikke .
Dansk Tennis Forbund er primært en interesseorganisation for tennisklubber og da klubberne tidligere har givet udtryk for, at de ikke ønskede at der var officielle vejledende trænerlønninger er det ikke længere noget, som DTF har.

Kontrakter
Er du træner i en tennisklub, er det altid en god ide at lave en skriftlig aftale og det uanset om du er frivillig træner eller du er lønnet.
Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet nogle standardkontrakter, som du kan se her...

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere