Uddannelsespolitik

Print   DTF's elite- og talentområde ønsker at støtte satsningsspillernes fortsatte personlige og sportslige udvikling. For at kunne præstere optimalt skal der være styr på flere ting. Det er vigtigt at være målrettet, men også at kunne planlægge sin hverdag bedst muligt. Elite- og Talent-området mener, at man i det lange løb udvikler sig bedst, hvis man også fokuserer på andet end sin sport og dermed sin samlede livssituation. 

DTF ønsker, at alle unge tennisspillere tager en ungdomsuddannelse, da dette er med til at udvikle life-skills, men også for sikre at der er et liv efter en eventuel tenniskarriere. Man har mange muligheder for at tilpasse sin ungdomsuddannelse til sin tenniskarriere, så man kan få mest muligt ud af begge.

Da en international tenniskarriere allerede i ungdomsårene stiller store krav til både turnerings- og træningsaktivitet, er det vigtigt, at man for at sikre optimale muligheder for at udvikle sig som tennisspiller vælger en ungdomsuddannelse, der giver mulighed for at studere på en fleksibel måde. Dette kunne f.eks. være skoler, der tilbyder fjernundervisning, undervisning via internettet mv..

Elite- og Talentområdets opgave er – i samarbejde med Team Danmarks uddannelseskonsulent – at råde, vejlede og støtte.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere