Tenniscoach

Print  

Optagelse

Tenniscoach-uddannelsen er en overbygning på den grundlæggende træneruddannelse, og for at blive optaget, skal du have gennemført Klubtrænerkursus 1-4 og efterfølgende have haft minimum 1 års praktik eller minimum 50 timers praktik i en sæson. Du skal være fyldt 18 år for at kunne deltage.

Refleksionsopgaver 

Undervejs skal du aflevere tre refleksionsopgaver, som skal løses tilfredsstillende for at kunne bestå uddannelsen. Hvis ikke opgaverne er løst tilfredsstillende, bliver du bedt om at besvare opgaven igen. Refleksionsopgaverne tager udgangspunkt i kursernes undervisning, og er tiltænkt som en hjælp til dig samt forberedelse til eksamen. Du har ca. tre uger til at løse opgaverne, som typisk fylder to-fire A4-sider.

Fravær

Som udgangspunkt skal du deltage fuldt ud på alle seks kurser, for at kunne bestå uddannelsen. I helt ”særlige tilfælde” kan du få dispensation til at være fraværende på maksimalt ét modul. I tilfælde af fravær, får du udleveret en opgave, som skal løses tilfredsstillende, og som viser, at du har sat dig ind i undervisningsmaterialet.

Eksamen 

Eksamen består af følgende fire elementer, som alle tæller med i den samlede vurdering:1) Større skriftlig opgave. Opgaven løses hjemmefra og fylder 4-6 A4-sider. Vægtes 20% af den samlede vurdering.2) Multiple choice opgave. En multiple choice opgave med 30-40 spørgsmål, som løses på KT10 (lørdag) Vægtes 20% af den samlede vurdering.3) Kort skriftlig opgave. Opgaven løses på KT10 (lørdag) og fylder 1-3 A4-sider. Der er afsat to timer til opgaven. ægtes 20% af den samlede vurdering.4) Praktisk eksamen på tennisbanen. En praktisk session på tennisbanen på KT10 (søndag) med en eller to censorer. Kursisten trækker et emne og gennemfører herefter en kort træningstime med 2-5 spillere. Der er ca. 25 min. til at forberede/planlægge og ca. 25 min. til at gennemføre træningen. Herefter stiller de to censorer spørgsmål i ca. fem minutter. Vægtes 40% af den samlede vurdering. 

I tilfælde af, at du bliver syg eller ikke består eksamen, har du mulighed for at gå op til en reeksamen. Dette kan du dog højst gøre to gange. Typisk vil reeksamen gennemføres det efterfølgende år, når det næste hold tenniscoahkursister skal op til eksamen. I enkelte særlige tilfælde kan eksamen dog foregå tidligere end dette.Pris

Tenniscoachuddannelsen koster kr. 12.000 inkl. moms for alle seks moduler inkl. overnatning og forplejning. Der vil blive udsendt to fakturaer a kr. 6.000 i hhv. november og februar måned (med mindre andet aftalt) til enten dig eller din klub. Uafhængigt af din deltagelse på kurset, hæfter du eller din klub for det samlede kursusgebyr. I samme forbindelse gør vi opmærksom på, at du ikke kan bestå eksamen, såfremt du ikke har betalt kursusgebyret.TilskudHusk at undersøge mulighederne for at søge om tilskud til uddannelsen i din kommune eller hos det lokale idrætssamvirke. Forhør dig eventuelt om denne mulighed hos din klub.For yderligere information kontakt:

Simon Dahl Verner, Uddannelsesansvarlig mail: sv@tennis.dk

DTF's sekretariat træffes på dtf@tennis.dk eller 4326 2660

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere