Praktisk information

Print  

 

OBS! Tilmeldingen er bindende. Du eller din klub hæfter for kursusgebyret. Såfremt du skulle blive forhindret i at deltage, kan du eller din klub finde en reserve, som overtager din plads. DTF forbeholder sig ret til at aflyse kurser, såfremt der ikke er deltagere nok.

Information fra DTF

Al information fra DTF til kursisterne foregår per mail. DTF udsender bekræftelse på din tilmelding, hvis kurset kan gennemføres, og ca. 10 dage før kurset modtager du de praktiske detaljer vedr. dit kursus samt deltagerliste.

Aldersgrænser

KT1-KT4 har følgende alderskriterier:

KT1: 14 år

KT2: 14 år

KT3: 15 år

KT4: 15 år


Eksempel: Du skal fylde minimum 14 år i det kalenderår, hvori du ønsker at deltage på et KT1-kursus.

Ønsker du at deltage i flere kurser på én sæson kan du ansøge dispensation - du kan også søge dispensation for alder. Dette gøres ved at kontakte DTF på dtf@tennis.dk. Angiv venligst navn, klub, telefon, alder, samt begrundelse for din dispensationsansøgning.

Pris

Kr. 1.100,- inkl. moms pr. kursus. Prisen inkluderer ATK-bogen på KT1 – kurset er eksklusive forplejning.

Klubben kan søge tilskud hos kommunen

De fleste kommuner yder tilskud til klubbernes uddannelse af trænere. Klubbens kasserer har som regel information om, hvordan der søges tilskud til kursusdeltagelsen samt beløbets størrelse.

Gennemført kursus

Efter hvert kursus modtager du et kursusbevis for at have gennemført kurset. Du må maksimalt have haft 15% fravær af det samlede timeantal.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere