Træneruddannelse

Print  Træneren er et fast omdrejningspunkt for tennisklubbens medlemmer, og derfor at det vigtigt at sikre, at klubben hele tiden råder over kvalificerede og veluddannede trænere, som kan varetage træningen af klubbens mange forskellige medlemsgrupper, fra begyndere, juniorer over turneringsspillere til de modne seniorspillere over 55 år.

Træneruddannelserne udbydes på forskellige niveauer, hvor første skridt er den grundlæggende træneruddannelse, der består af i alt fire kurser á 14 timers teori og praksis på banen. Herefter har træneren mulighed for at udvide sine kompetancer via tenniscoach-uddannelsen, der over seks weekendkurser i løbet af et år uddyber kursistens kendskab til blandt andet anatomi, taktik, idrætspsykologi, fysisk træning, idrætsskader, ernæring og træningsplanlægning. Denne uddannelse giver træneren kompetence til at være cheftræner i mellemstore, danske klubber.

Overbygningen til disse to træneruddannelser indeholder flere muligheder:
Der er Danmarks Idræts-Forbunds, DIF, diplomtræneruddannelse, der henvender sig til trænere, som ønsker at arbejde med de bedre danske spillere og fungere som cheftrænere i danske og udenlandske klubber. Uddannelsen indeholder 90 lektioners undervisning i humanbiologiske fag, 90 lektioners humanistiske, samfundsvidenskabelige og pædagogiske fag samt 60 timers specifik tennisundervisning. Efter bestået diplomtræneruddannelse kan træneren søge videre til Idrættens Træner-Akademi, der har en to-årig uddannelse, der gennemføres i samarbejde med Syddansk Universitet.

Uddannelserne fra den grundlæggende træneruddannelse til diplomtræneruddannelsen er sammensat således, at de kan overføres til internationalt plan.

Har du spørgsmål til kurserne, er du altid velkommen til at kontakte DTF's sekretariat.

Læs ITF's etiske regelsæt for trænere.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere