Øvrige kursustilbud

Print  

Nye tiltag på uddannelses- og kursusområdet - tilbud om kurser fra Team Danmark, DIF m.fl. bliver offentliggjort her.

Master i fitness og træning på Syddansk Universitet


Masteruddannelsen er et efteruddannelsestilbud for sundhedsprofessionelle, der arbejder med fitness og træning. På uddannelsen undervises blandt andre trænere, undervisere og fysioterapeuter i tilrettelægge, implementere og gennemføre konkrete træningsforløb og fitnessaktiviteter tilpasset til forskellige målgrupper.

For at kunne blive optaget på uddannelsen skal du have en bacheloruddannelse eller en mellemlang eller lang videregående uddannelse samt min. to års relevant erhvervserfaring. Uddannelsen er tilrettelagt, så studiet kan gennemføres sideløbende med, at du er i arbejde og undervisningen finder sted på Syddansk Universitet i Odense på fredage og lørdage i løbet af semestret.

Studiet starter hvert år omkring d. 1. september.

Læs mere om uddannelsens indhold og pris på www.sdu.dk/mft


Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere