Ungdomsuddannelse

Print  

DTF's kriterier for godkendelse til Team Danmarks ungdomsuddannelse

Generel information om det at kombinere en ungdomsuddannelse og elitesport her.  

HF

Hvis man vælger HF, har man også mulighed for at forlænge uddannelsen med et år, hvis den bliver planlagt som et samlet forløb. Man kan også sammensætte en HF som enkeltfag. Flere steder tilbyder skolerne, at man kan læse uddannelsen via en flexordning, og man kan sågar tage en hel HF som fjernundervisning. Har man stor rejseaktivitet, kan disse muligheder være gode, men det kræver stor disciplin at være selvstuderende. 

GYMNASIEUDDANNELSE

Hvis man vælger STX, HHX eller HTX kan man – med en sportslig godkendelse – forlænge sin uddannelse med et år. Nogle gymnasier etablerer hele klasser med elever på fireårige forløb. Andre steder starter man i en treårig klasse, som man så siger farvel til efter tre år. I det fjerde studieår afslutter man sine fag på andre hold.

ERHVERVSUDDANNELSE

Hvis man vælger en erhvervsuddannelse er det – med en sportslig godkendelse – muligt at aftale et forlænget uddannelsesforløb – både i skoleperioder og praktikperioder. Der vil ofte være et behov for, at man mødes med sin skole, sin arbejdsgiver, sin træner og eventuelt andre, så man sammen kan planlægge det bedst mulige forløb.

SPORTSLIG GODKENDELSE

Godkendelsen af den enkelte ansøger vil ske på baggrund af en individuel helhedsvurdering med udgangspunkt i nedenstående:

- Spillerens spillemæssige kunnen og fremtidige potentiale

- Spillerens engagement, vilje og kontinuerlige indsats

- Spillerens evne til at arbejde målrettet og selvstændigt

- Spillerens atletiske og motoriske færdigheder

- Spillerens resultater (internationale og nationale)

Forventninger til atleten ved optagelse på en Team Danmark-ungdomsuddannelse

Det forventes, at man har mulighed for at have en omfattende træningsaktivitet (12-16 timers tennistræning og 4-6 træningspas per uge med fokus på fysisk træning) og som følge heraf arbejder mod at nå et højt nationalt niveau samt international rangering. Det forventes, at man deltager i minimum 4-6 internationale turneringer på ITF-niveau per år.

Link til sportslig godkendelse.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere