Turneringsafholdelse

Print  

Turneringerne på Sommer og Vinter Tour’en bliver afholdt af klubberne under Dansk Tennis Forbund, og følger alle de samme turneringsregler, fastsat af DTF. Turneringerne er alle åbne, individuelle, pointgivende og fordeler sig over forskellige kategorier. Under henholdsvis 'Sommer Tour' og ' Vinter Tour' kan du finde terminsoversigten med disse danske turneringer for indeværende sæson.

Kategorier
Der er seks kategorier af cupturneringer på Tour’en: A, G, 1, 2 og 3. Kategori A rummer de danske mesterskaber. De fire øverste turneringskategorier, A, G og 1, henvender sig primært til de bedste spillere på ranglisten i hver aldersklasse – såvel seniorer som juniorer. Kategori 2- og 3-turneringer henvender sig bredere til spillerne og altså ikke til ranglistens bedste spillere. Retningslinier for hvem der må spille i kategori 2 og 3 bestemmes forud for hver sæson af DTF’s turneringsområde.
Læs retningslinjer mv. for indeværende sæson på undersiderne for Sommer/Vinter Tour på www.tennis.dk.

Spillerne
Spillerne tilmelder sig en turnering via DTF’s Onlinetilmelding på tilmelding.tennis.dk. Under 'Sommer Tour' og 'Vinter Tour' kan terminsoversigten med turneringer samt oplysninger om turneringsarrangørerne findes. Vigtigt er det at læse retninglinjer for indeværende sæson, som kan findes på undersiderne for Sommer/Vinter Tour.

Turneringstermin
Klubberne ansøger om en termin, det vil sige afholdelsestidspunktet, i god tid forud for en sæson, vinter- eller sommersæsonen. Efter fristen for at ansøge om en termin fordeler DTF’s turneringsområde turneringsugerne ud fra betragtninger om, hvad der sportsligt og geografisk er hensigtsmæssigt. Arrangørklubben sørger selv for administration af turneringen, lige fra uddeling af wild cards til lodtrækning og resultatformidling – sidstnævnte via turneringsprogrammet TP2010, som kan findes her: www.tennis.dk/turneringsprogram.aspx
Ansøgning om tilladelse til at afholde en pointgivende turnering (terminsansøgning) udsendes til klubberne og kan også findes på siden med Sommer/Vinter Tour i de perioder, hvor det er aktuelt.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere