Pointtildeling

Print   Pointtildeling til DTF's computerrangliste
Gældende fra oktober 2014

1. Generelle regler

a) Alle licensspillere i U12, U14, U16, U18 og senior tildeles point til ranglisten. U8 og U10 rækker er aldrig pointgivende.

b) På seniorranglisterne medtages alle U14, U16 og U18 spillere automatisk.

c) Der tildeles point på ugebasis for deltagelse i alle kategoriserede danske senior- og juniorturneringer godkendt af DTF samt for holdturneringen for seniorer og juniorer. Tildeling af point for opnåelse af point på internationale ranglister (ATP, WTA, ITF-junior og TE-junior) sker ca. 2 gange om måneden.

d) Der gives rundepoint i cupturneringers hovedrunder, dog skal man have vundet en påbegyndt kamp (wo tælles ikke som en påbegyndt kamp). Undtaget er dog U12 kat. 3, hvor der også gives point i første runde.

e) Der gives point for en sejr i bonusrunder, kvalifikation, holdkampe og evt. puljekampe i JuniorGPS Masters.

f) Point fra de 10 individuelle turneringer, hvor spilleren har optjent flest point inden for de seneste 52 uger tæller med til spillerens samlede ranglistesum. Desuden tæller point fra holdkampe og internationale turneringer med i den samlede ranglistesum.

g) Deltagelse i ældre alderskategorier i individuelle turneringer giver rundepoint svarende til ens egen aldersgruppe i pågældende kategori, undtaget er dog kategori A og G for seniorer. Juniorer der deltager i ældre alderskategori i juniorholdturneringen får point svarende til egen aldersgruppe. Juniorspillere der deltager i seniorholdkampe får seniorpoint.

h) Alle opnåede point bortfalder, når de er mere end 52 uger gamle. 
 

2. Cupturneringer
Der gives rundepoint i hovedturneringer med mere end 8 deltagere afhængig af, hvilken runde man når frem til, efter nedenstående tabel (ved færre end 8 deltagere reduceres pointantallet med undtagelse af unionsmesterskaberne). Der gives ikke point før anden runde og spilleren skal have vundet en påbegyndt kamp (wo tælles ikke som en påbegyndt kamp).

SENIOR

Vinder

Finalist

Semi

Kvart

 1/8

1/16

Bonus/Kval

Kat. A

400

280

200

120

80

40

20

Kat. G

320

224

160

96

64

32

16

Kat. 1

160

112

80

48

32

16

8

Kat. 2

80

56

40

24

16

8

4

Kat. 3

40

28

20

12

8

4

2

Ved færre end 
8 deltagere

28

20

12

8

4

-

2


U18

Vinder

Finalist

Semi

Kvart

 1/8

1/16

Bonus/Kval

Kat. A

80

56

40

24

16

8

4

Kat. G

64

44,8

32

19,2

12,8

6,4

3,2

Kat. 1

32

22,4

16

9,6

6,4

3,2

1,6

Kat. 2

16

11,2

8

4,8

3,2

1,6

0,8

Kat. 3

8

5,6

4

2,4

1,6

0,8

0,4

Ved færre end 
8 deltagere

5,6

4

2,4

1,6

0,8

-

0,4


U16

Vinder

Finalist

Semi

Kvart

 1/8

1/16

Bonus/Kval

Kat. A

40

28

20

12

8

4

2

Kat. G

32

22,4

16

9,6

6,4

3,2

1,6

Kat. 1

16

11,2

8

4,8

3,2

1,6

0,8

Kat. 2

8

5,6

4

2,4

1,6

0,8

0,4

Kat. 3

4

2,8

2

1,2

0,8

0,4

0,2

Ved færre end
8 deltagere

2,8

2

1,2

0,8

0,4

-

0,2


U14

Vinder

Finalist

Semi

Kvart

 1/8

1/16

Bonus/Kval

Kat. A

20

14

10

6

4

2

1

Kat. G

16

11,2

8

4,8

3,2

1,6

0,8

Kat. 1

8

5,6

4

2,4

1,6

0,8

0,4

Kat. 2

4

2,8

2

1,2

0,8

0,4

0,2

Kat. 3

2

1,4

1

0,6

0,4

0,2

0,1

Ved færre end
8deltagere

1,4

1

0,6

0,4

0,2

-

0,1


U12

Vinder

Finalist

Semi

Kvart

 1/8

1/16

Bonus/Kval

Kat. A

10

7

5

3

2

1

0,5

Kat. G

8

5,6

4

2,4

1,6

0,8

0,4

Kat. 1

4

2,8

2

1,2

0,8

0,4

0,2

Kat. 2

2

1,4

1

0,6

0,4

0,2

0,1

Kat. 3

1

0,7

0,5

0,3

0,2

0,1

0,05

Ved færre end 
8 deltagere

0,7

0,5

0,3

0,2

0,1

-

0,05

Tabellen tager udgangspunkt i 32 deltagere, der er det maksimale for hovedturneringers størrelse. Det er runden, i hvilken man taber (medmindre man vinder turneringen), der udløser point, så taber man eksempelvis finalen i en kategori 2 turnering for U18, tildeles totalt 11,2 rundepoint. Vindes en kat. 1 turnering i U12, tildeles totalt 4 rundepoint. Der gives ikke point for at tabe første runde. Rundepointene tilskrives den sidste kamp man spiller i en turnering.

I cupturneringer med færre end 8 deltagere fastholdes cupformen. I disse turneringer tildeles spilleren rundepoint tilpasset deltagerantallet uanset oprindelig kategori.
undtaget for denne regel er dog unionsmesterskaber, som grundet den regionale begrænsning, ikke reduceres i pointtildeling.

I kvalifikation og bonusrunder tildeles point pr. sejr jvf. tabellerne ovenfor. 

I GPS Masters og JuniorGPS Masters tildeles følgende antal point pr. vunden kamp:

Række

Point pr. vunden kamp

SeniorGPS Masters

80

U18-spiller i JuniorGPS Masters
U16-spiller i JuniorGPS Masters

16
8

U14-spiller i JuniorGPS Masters

4

U12-spiller i JuniorGPS Masters

2


Masters sidestilles med en individuel turnering og tæller således kun med til den samlede ranglistesum, hvis den er blandt de bedste ti spilllede indenfor de seneste 52 uger.

3. Puljeturenringer
Der gives ikke point i puljeturneringer. GPS Masters og JuniorGPS Masters undtaget.

4. Holdturneringer
I holdturneringen gives point for vundne påbegyndte kampe afhængig af holdets niveau.

Seniorholdkampe 

Elitedivision

60

1. division

30

2. division

20

3. division

10

Unionsserie

4

Lokalserie

2

Juniorholdkampe  

 

Division

Union

U18

8

3,2

U16

4

1,6

U14

2

0,8

U12

1

0,4


Juniorer der deltager i ældre alderskategori i juniorholdturneringen får point svarende til egen aldersgruppe. Juniorspillere der deltager i seniorholdkampe får seniorpoint.

5. International deltagelse
For deltagelse i internationale turneringer gives der alene point i forhold til ens pointtal i den samlede pointsum for single på de internationale ranglister (ATP, WTA, ITF-junior og Tennis Europe-junior(TE)) efter følgende tabel:

ATP 250 point pr. ATP-point
WTA 250 point pr. WTA-point
ITF 4 point pr. ITF-point
TE 1 point pr. TE-point (fra den samlede liste)

Det er kun singlepoint der tæller med til den danske rangliste og ovennævnte pointtal tildeles på baggrund af pointtallet på de aktuelle internationale ranglister. Fremgår spilleren på flere internationale ranglister tildeles point fra alle ranglisterne - TE dog kun fra den samlede rangliste.

Det pointtal, der er angivet på den danske rangliste, svarer til spillerens samlede singlepoint på den internationale rangliste. Hvis der står uge 7, er det pointtal der står altså spillerens samlede singlepointtal, og ikke de point spilleren har opnået i selve uge 7.

Når pointene opdateres på den danske rangliste anføres den uge hvor de internationale point bliver opdateret på listen, og dette har ikke noget at gøre med hvornår spilleren sidst har spillet. Hvis spilleren for eksempel har spillet i uge 1 og de internationale point først opdateres i uge 4, vil der stå uge 4 for datoen hvor pointene er opdateret.
Eftersom den danske rangliste bliver opdateret efter de internationale ranglister, skal man, hvis man finder en fejl på de internationale ranglister (f.eks. ITFs rangliste), kontakte ITF direkte. Når de så retter pointtallet på deres liste, justerer DTF det efterfølgende på den danske rangliste.

6. Lånepoint
En spiller kan som følge af minimum tre måneders sygdom/skade/tennisaktivt udlandsophold – når vedkommende atter ønsker at optræde i pointgivende turneringer – skriftligt søge om at få tildelt et lånt pointtal, der tilnærmelsesvis modsvarer rangeringen før pausen.
Hvis en spiller er på studieophold af min. 1 års varighed (fx college) meddeles dette til DTF. Lånepoint kan i disse tilfælde fx tildeles forud for sommerferien hvert år spilleren er i Danmark.

 

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere