Onlinetilmelding

Print   Tilmelding til alle danske pointgivende turneringer samt U8 og U10 turneringer kan alene ske online via DTF Online Tilmelding.
Turneringstilmeldinger via almindelig post, fax, e-mail m.v. accepteres ikke og kan heller ikke forventes besvaret.

På Onlinetilmeldingen kan du tilmelde dig via dit. licensnr. Hvis ikke du har et licensnr., skal du bare skrive 0 i feltet til licensnr. og gå videre.
- Udfyld evt. manglende kontaktoplysninger. Hvis de skal ændres permanent skal det gøres pr. mail til dtf@tennis.dk
- Vælg den ønskede termin i venstre side af skærmbilledet
- Klik i det hvide felt ved den ønskede aldersrække ud for den ønskede turnering (fx U12 drenge). Det valgte markeres med et kryds i det hvide felt. Du kan vælge op til 3 turneringer/rækker.
- Klik på 'Videre' nederst på siden
- Tjek om den rigtige turnering og række er valgt
- Klik på 'Send' nederst på siden

Den sidste side, der kommer frem, er din kvittering - husk at printe/gemme.
Ved at klikke på turneringens navn på onlinetilmeldingen, kan du se de foreløbige tilmeldinger. Er du korrekt tilmeldt, kommer du på listen med det samme.

Det er ikke muligt at prioritere sine tilmeldinger på Onlinetilmeldingen.

!!!!
Vær opmærksom på, at en tidligere tilmelding overskrives, hvis du efterfølgende foretager en ny tilmelding til samme termin. 
Det er ikke muligt at 'melde afbud' via onlinetilmeldingen, så hvis du fx tidligere har tilmeldt dig to turneringer og nu ønsker at slette den ene tilmelding, skal du melde afbud til DTF via dtf@tennis.dk

Det er muligt at tilmelde sig op til tre turneringer i samme termin, men spillere sættes altid kun ind i én turnering pr. termin.
Hvis man ønsker at tilmelde sig til mere ned én turnering skal dette gøres på samme tid, da en senere tilmelding vil overskrive en tidligere tilmelding, som beskrevet ovenfor.

Husk at ajourføre dine kontaktoplysninger hos DTF, hvis disse ændres. Dette gøres ved at sende en mail til dtf@tennis.dk.

DTF forestår fordelingen af spillere til alle danske individuelle turneringer efter gældende retningslinjer.
Terminsoversigt med angivelse af danske turneringer samt oplysninger om turneringsarrangører mv. kan findes under Individuelle turneringer henholdsvis Sommer Tour og Vinter Tour, hvor du også kan læse mere om tilmelding, deltagelse, betaling mv.

FØR tilmeldingsfristen skal afbud sendes til dtf@tennis.dk
EFTER tilmeldingsfristen skal henvendelse om f.eks eftertilmelding, afbud m.v. ske til turneringsarrangøren.


Gå til DTF ONLINE TILMELDING

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere