Licens

Print   Regler for licens gældende indtil 30. april 2017 

Du tegner spillerlicens gennem din tennisklub; hvert år i april sørger licensspillernes klubber for at få fornyet spillernes licenser.

Prisen for licens fastsættes hvert år af DTF'og er for kommende licensår:

U 8 og 10:   150 kr.
U 12 og 14: 300 kr.
U 16 og 18: 475 kr.
Seniorer: 425 kr.

Licensen er helårlig med ophør førstkommende 30. april og opkræves gennem klubberne. Der ydes dog rabat for licensansøgninger modtaget efter 31. december. Licens søgt fra 1. januar 2017 er dog kun gældende indtil 30. april 2017:

Priser fra 1.januar - 30.april:
U 8 og 10:     75 kr.
U 12 og 14: 150 kr.
U 16 og 18: 225 kr.
Seniorer: 200 kr.

Licensspillerne får registreret resultater i de pointgivende turneringer såvel udenlandske som danske, som vedkommende deltager i.

Licens tegnes gennem klubben ved den årlige licensfornyelse i april. Ønsker en spiller for første gang at tegne licens, udfylder klubben en licensansøgningsblanket og indsender den til DTF, hvorefter DTF udsender en faktura til spillerens klub; denne licensansøgning kan ske i løbet af hele året. Blanketten finder du herunder, den skal altid være underskrevet klubben samt af spilleren eller for juniorer under 18 år  af en forælder.

Alle spillere skal - for at kunne løse licens - være medlem af en klub under Dansk Tennis Forbund.Licensansøgningsblanket

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere