Vidensbank

Print  

Som en del af Dansk Tennis Forbunds udviklingsprojekt; "Vidensdeling i Tennisdanmark" er der etableret en Vidensbank til nytte og glæde for alle tennisklubber uanset størrelse.

På den baggrund opfordrer DTF hermed alle, der ligger inde med gode historier og erfaringer (”best cases”) fra tennisverdenen, til at dele disse til gavn for andre klubber, så vi i fællesskab kan løfte kvalitetsniveauet og få skabt et konkurrencedygtigt Tennisdanmark.


Du bidrager til Vidensbanken ved at udfylde nedenstående case-formular og sende den til DTF’s projektansvarlige Michael Østergaard Hansen per mail moh@tennis.dk.

- CASE-FORMULAR

Kort om Vidensbanken og ”best cases”

Idéen om en fælles Vidensbank specifikt for tennisklubber har eksisteret længe, og nu tager DTF tråden op. En online Vidensbank let tilgængelig for alle DTF’s medlemsklubber skal skabe optimale rammer for klubberne i det daglige arbejde. Dette sker qua bedre vidensdeling mellem landets klubber, der via udveksling af ”best cases”, får mulighed for at trække på hinandens erfaringer på tværs af geografiske skel.

En ”best case” er en succeshistorie, der kan inspirere andre klubansvarlige til at iværksætte lignende initiativer inden for de ovenstående temaer. Vi modtager gerne ”best cases” fra både små og store klubber, så der er noget for alle.
Fordelene ved en mangfoldig Vidensbank med relevante ”best cases” af høj kvalitet er mange – specielt for personkredsen bestående af bestyrelsesmedlemmer, klubledere, ansatte og frivillige i den enkelte klub.

Målsætningen er, at tennisklubberne i fællesskab øger egen og andre klubbers motivation til klubudvikling. Vidensbanken er til for at højne serviceniveauet for klubberne, så både medlemmernes aktivitetsniveau og tilfredshed stiger, hvilket i sidste ende skal medføre medlemsvækst og fastholdelse. 
Alle inputs kan komme på tale, så tøv ikke med at kontakte os, hvis din klub har en "best case", som resten af Tennisdanmark kan nyde godt af.

DTF søger ”best cases”, der har virket positivt og derved kan inspirere andre klubansvarlige til at iværksætte lignende initiativer, inden for følgende 13 overordnede kategorier:

• Administration, drift og økonomistyring 
• Faciliteter 
• Klubsamarbejde 
• Ledelse
• Medlemskommunikation 
• Presse og markedsføring 
• Rekruttering/fastholdelse frivillige
• Rekruttering/fastholdelse medlemmer  
• Skole- og kommunesamarbejde 
• Sociale arrangementer
• Sponsorer/fonde
• Træningstiltag
• Turneringtiltag  

- Case-eksempel

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere