Skoletennis

Print  

 
 

Dansk Tennis Forbund tilbyder klubberne et skoletennis forløb i samarbejde med DTF og den lokale skole. Målet med forløbet er at få implementeret tennis i idrætsundervisningen på de danske skoler, samt at få en vedvarende fødekæde af nye medlemmer fra skolerne til landets tennisklubber.
Konceptet - der er udviklet af, Danmarks Idrætsforbund – henvender sig til alle skolens klassetrin samt SFO, og det er tennisklubben der tager det første initiativ for at få startet forløbet i lokalområdet. DTF deltager gennem hele forløbet som katalysator i opstartsfasen og med uddannet instruktør. Forløbet strækker sig over 2-3. måneder.

Først indgås en aftale med skolen, klubben og DTF. Herefter modtager skolens lærere og pædagoger en DTF Inspirationstræning, se mere her om kurset. På kurset får lærerne et indblik i hvordan undervisningen i tennis skal og kan foregå af børnene i skolen, kurset er på 3. timer og er praktisk.

Prisen for skoletennisforløbet inkl. kursus og supervision er 4500 kr. og dette indeholder desuden materialer såsom ketsjere, bolde mv., som lærerne skal bruge i den efterfølgende undervisning. Ved flere end 25 elever er det muligt at tilkøbe ekstra ketchere/bolde a kr. 150 pr. sæt, dette skal dog aftales før forløbet.

Forløbet afsluttes i den lokale tennisklub med en tennisevent som klubben arrangerer for skolens elever. DTF bistår gerne ved planlægningen af dette arrangement.

Forløbet kan i princippet afvikles på alle tidspunkter af året. Erfaringsmæssigt opnås den bedste respons ved en afvikling i følgende tidsrum;

Oktober/november/december: Aftale indgås med skolerne
Januar/februar: Uddannelse af skolens lærere
Februar/marts/april: Igangsætning af undervisningen
April/Maj: Afvikling af tennisdag i klubben evt. i forbindelse med Tennissportens Dag 

Hvis du ønsker yderligere information om skoletennisforløbet, skal du kontakte DTF på dtf@tennis.dk

Er du interesseret i at købe DTF´s Skoletennis Manual?
– sådan bestiller du…
Løssalgspris: Kr. 250 inkl. moms (bestilt af en privatperson eller en ikke-DTF-medlemsklub).
DTF-klubmedlemspris: Kr. 125 inkl. moms (bestilt af en DTF-klub – gennem klubben).
OBS! Alle priser er ekskl. porto og forsendelse.

Send en mail til dtf@tennis.dk for bestilling.
Husk at angive navn, adresse, etc. i forbindelse med bestilling.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere