Rekruttering

Print  

Rekruttering af medlemmer til klubben

Nye medlemmer betyder mere liv i tennisklubben og mere tennis på banerne. En forsat tilstrømning af medlemmer er et vigtigt led i klubbens udvikling. Det kræver en målrettet indsats fra klub-bestyrelses side at rekruttere nye medlemmer, og det arbejde beror på at der er ressourcer til information, instruktion og arrangementer for kommende nye medlemmer. Hvis en klub ønsker at rekruttere nye medlemmer, kan man gøre det ud fra nedenstående tre faser.

Klubbens planlægning
I planlægningsfasen kan klubben gøre sig tanker om;

  • Hvilke målgrupper klubben særligt er interesseret i.
  • Hvilke ressourcer klubben har økonomisk og inden for frivillige.
  • Hvilke arrangementer klubben kan invitere potentielle nye medlemmer til.

I forbindelse med planlægningen er det en god idé at tage kontakt til lokalpressen, da en presseomtale ofte trækker folk til tennisklubbens arrangementer. En løbende kontakt til den lokale presse vil derfor gøre klubben mere synlig og tiltrække flere nysgerrige potentielle medlemmer.

Åben Hus – arrangementer

Den anden fase i rekrutteringsprojektet kan være at invitere til og afholde Åben Hus - arrangementer og derved få nye medlemmer på banen. Alt efter hvilken målgruppe klubben er interesseret i at rekruttere, afholdes der Åben Hus – arrangementer på forskellige måder.

Juniorer rekrutteres i skoler og institutioner, derimod rekrutteres seniorer ved opslag og foldere i nærområdet og i de lokale medier. Seniormotionister kommer man i kontakt med enten gennem kommunen, Ældre Sagen eller lokalcentre.

I dette arbejde er det et godt aktiv at få klubbens medlemmer til at deltage ved at tage venner, naboer eller bekendte med til arrangementet. Klubben kan i den forbindelse udlåne ketsjere og bolde samt instruere de nye medlemmer, så de får en god oplevelse med tennissporten.

Øvrige rekrutteringsinitiativer:

  • Klubben kan invitere lokalområdets idrætslærere til et inspirationskursus i klubben, og derigennem tilbyde skoleklasserne at bruge tennisklubbens baner.
  • Tilbyde vinterarrangementer med minitennis for børn og voksne
  • Afholde en tennisskole i sommerferien
  • Tennis for seniormotionister om formiddagen

Se flere gode tiltag under DTF’s klubudviklingsside ”gode tilbud”.

Hvad tilbyder tennisklubben sine nye medlemmer?

Den tredje fase består af klubbens tilbud til potentielle nye medlemmer, denne fase er vigtigt for at fastholde deres interesse for tennissporten. Husk at tydeliggøre hvordan man bliver medlem af klubben samt hvilke aktiviteter og tilbud medlemmet får for sit kontingent. Det er en god idé at arrangere og tilbyde træning og turneringerne for nybegyndere i klubben.

Ønsker du mere information om hvordan DTF kan hjælpe din klub med medlemsrekruttering, kontakt da DTF på dtf@tennis.dk.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere