Tennisbaner

Print  

 
 

Tennis krœver stor koncentration af udøverne, hvorfor der  stilles store krav til ikke kun banen, men også omgivelserne omkring banen.

Her tœnkes på:
Sol, vind, bevoksning, tilskuere, sociale forhold (udendørs anlœg)
Belysning, farver, tilskuere, sociale forhold (indendørs anlœg)

Er omgivelserne ikke optimale, påvirker det udøvernes opfattelse af spilleunderlaget (banen).

Der henvises til Dansk Tennis Forbunds kurser og til bøgerne "Anlœggelse og vedligeholdelse af tennisanlœg" og "Bygning af tennishal", hvor uden- og indendørs tennisanlœg er beskrevet.

På verdensplan konkurreres udendørs på tre slags underlag. Grœs, grus eller kunststof. Sidstnœvnte gruppe findes i mange varianter, og i denne forbindelse henvises til Dansk Tennis Forbunds anlœgsmappe, der omfatter de typer belœgninger, der spilles på i Danmark.

Grœs, grus og kunststof er tre slags underlag, der i høj grad påvirker tennisboldens fart og opspring meget forskelligt og dermed sœtter sit tydelige prœg på tennisspillerens spillestil og effektivitet på banen.

Valg af fodtøj er også af stor betydning. Skoene skal glide, fjedre eller gribe - afhœngig af hvilken belœgning, der spilles på.

Af cirka 100 professionelle udendørsturneringer spilles efterhånden kun få på grœs, medens de resterende fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem grus og kuststof.

I Danmark spiller eliten udendørs på grus og indendørs på kunststof, og reglerne i den hjemlige udendørsturnering er følgende:

Udendørs afvikles en match iøvrigt på grus, medmindre klubben råder over fœrre end tre grusbaner. I dette tilfœlde afvikles matchen - om muligt - på fire baner, og den gœstende klub kan bestemme hvilke kampe, der spilles på grus, og hvilke der spilles på andet underlag.

Derfor vœlger klubberne normalt grusbelœgninger ved udendørs nyanlœg - også selvom spilletiden er begrœnset til perioden 1. maj - 1. oktober.

Anderledes er det for skoler, hoteller, feriecentre, m.v., hvor ønsket er en bane, der kan spilles på hele året, og hvor den daglige vedligeholdelse er minimal. Her anbefales kunststof, hvor kunstgrœs i mange tilfœlde har vœret den valgte belœgning.

I Danmark har vi cirka 200 indendørs tennisbaner (baner i multihaller er ikke medtaget). De fleste af banerne er klubfinansieret, hvorfor specielle hensyn ofte har vœret afgørende ved valg af spilleunderlag. Motionisterne ønsker et langsomt gulv, medens elitespillerne gerne vil have et lidt hurtigere underlag. Spørgsmålene går derfor på gulvets hastighed, levetid, vedligeholelse, turneringer, m.v.

Opbygning
En rødgrusbanes opbygning består af et bundlag, et mellemlag og et toplag. Bund- og mellemlag udgør tilsammen bœrelaget og skal have følgende egenskaber:

Bundlaget virker som drœn, der transporterer det nedsivede overfladevand til drœn.
Mellemlaget skal tilføre toplaget (rødgruslaget) fugtighed inden vandet via bundlaget føres til drœn.

En rødgrusbanes vedligeholdelse
Skal du have glœde og fornøjelse af din tennistime, er det vigtigt, at tennisbanen og spilleunderlaget er i orden. De fleste tennisspillere har stor kendskab til tennisudstyr (sko, beklœdning, ketsjer, bolde, m.v.), men begrœnset kendskab til det spilleunderlag, de spiller på. Deres viden rœkker kun så langt, at de ved, der er rødgrus-, kunststof-, kunstgrœs-, asfalt- og granitbaner.

I Danmark spiller de fleste på teglgrus. og da disse baner krœver en meget stor daglig vedligeholdelse både af banepersonalet og af medlemmerne - såfremt de skal vœre til at spille på - er det vigtigt, at medlemmerne orienteres om deres del af opgaven. Sker det ikke, kan det - udover en ekstraudgift for klubben - blive nødvendigt st lukke banen i en lœngere periode i forbindelse med en istandsœttelse / renovering af banen.

Daglig vedligeholdelse
Medlemmerne lœgger efter spillet gruset på plads. Er der under spillet kommet huller i toplaget, lukkes de med fod / skraber inden banen fejes.

Linier fejes - anvend en liniefejer, der ikke fjerner gruset på siden af linien (evt. blitz).

Banen vandes efter behov.

Banepersonalet fjerner løbende det løse grus, der normalt lœgger sig langs hegnet. Derefter udlœgges nyt grus på de slidte områder (typisk ved bag- og servelinier samt langs linier).

Banen skal vœre fugtig inden gruset udlœgges - banen gennemvandes.

Udføres vedligeholdelsen som beskrevet, bliver en eventuel hovedreparation i løbet af sœsonen ikke aktuel.

Normalt er banepersonalet kun til stede i dagtimerne fra mandag morgen til fredag middag. Derfor stilles der specielt store krav til medlemmerne i aftentimerne og i weekenden, hvor banen endvidere er meget belastet.

Husk, at der kun er adgang til banen med tennissko.

Tidsforbrug for medlemmerne: 5 minutter pr. bane pr. time.

Tilbage til top

Koebstaedernes

LOG IND


SØG