Banereglement

Print  

 
 
Her følger et eksempel på banereglement
Afhœngig af klubbens størrelse, udvikling, kultur kan reglerne tilpasses.

Banerne må kun betrœdes med tennissko.
Banerne skal om nødvendigt vandes inden brug, og banen skal fejes efter endt spil, således at den er fejet, når nœste reservationstid begynder.
Det er ethvert medlems pligt at sørge for, at der ser ordentligt ud i klubhuset. Ryd op efter dig!

Regler for reservering af spilletid
Reservering af spilletid sker ved, at medlemsnummeret for en af de spillende hœnges i rubrikken, der angiver den ønskede bane og time.

Såfremt en bane ikke er taget i brug af de, der har reserveret den senest 15 minutter efter spilletimens begyndelse, betragtes banen som ledig, men de, som ønsker at overtage den, skal reservere på normal vis, d.v.s. at medlemsnummeret for en af de spillende skal benyttes.

Overtages en bane uden at reservering ved medlemsnummer sker, vil den, der oprindeligt har reserveret banen , kunne gøre krav på den, selvom der er gået mere end 15 minutter efter spilletidens begyndelse.

For banerne 1, 2, 3, 8 og 9 gœlder, at de ikke af juniorer kan reserveres efter kl. 17.00 samt lørdage og søn- og helligdage inden kl. 12.00. For banerne 4, 5, 6 og 7 gœlder det samme, blot er tidspunkterne her kl. 17.30 og kl. 12.30. (Dispensation herfor kan gives ved henvendelse til bestyrelsen).

Medlemsnummeret er personligt og kan ikke - heller ikke midlertidigt - overdrages andre medlemmer. Medlemmer af samme familie (forœldre, søskende og børn) kan ikke disponere over hinandens numre. Efter den reserverede spilletids ophør skal medlemsnummeret flyttes - enten ved reservering af ny spilletid, max. 13 dage frem i tiden, eller på "ventetavlen".

Numre, der ikke flyttes af medlemmet selv, vil ved bestyrelsens foranstaltning blive placeret på "ventetavlen". Bortset fra den af bestyrelsen foranstaltede flytning til "ventetavlen" må medlemsnumrene ikke flyttes eller fjernes af andre end medlemmerne selv. Fortsœtligt misbrug, såsom flytning af andres medlemsnumre, kan - efter bestyrelsens skøn - medføre eksklusion i kortere eller lœngere tid.

Banens mål
På nedenstående billede ses selve tennisbanens mål. Bemærk, at afstanden fra sidelinie og baglinie til hegn/væg ikke er opført, hvilket skyldes at disse er forskellige afhængig af hvilken form for turnering, den pågældende bane skal benyttes til. De relevante mål er følgende:

Baner til brug ved Davis Cup/Fed Cup: Det totale banemål (bane plus udenomsareal) er 20,11 m. i bredden og 40,23 m. i længden. Bemærk, at der til indendørs brug kræves en højde til loftet på minimum 9 m. (12 m. i World Group).

Til øvrige turneringer i DTF regi: Fra baglinie til hegn/væg: 6,4 m. (5,5 m. for turneringer på regionalt niveau) Fra yderste sidelinie til hegn/væg: 3,66 m. (3,05 m. for turneringer på regionalt niveau). 

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere