Baneinspektør

Print  

Baneinspektør
Tennisklubberne er så heldigt stillet, at der er tradition for, at tennisspillerne selv deltager i den daglige vedligeholdelse af tennisanlægget. Sammen med baneinspektøren udfører medlemmerne den daglige vedligeholdelse, medens efterårs- og forårsklargøring normalt udføres af baneinspektøren, der også har ansvaret for anlægget. Baneinspektøren er medlem af bestyrelsen og har enten medlemmer, ansat personale, kommunen eller et firma til at udføre arbejdet. Større klubber ansætter en baneinspektør til at løse banepasningsopgaver m.m. i klubben.

Banepasser/anlægsinspektør
Baneinspektøren ansættes af og udfører sit arbejde under ansvar over for bestyrelen. Han fører tilsyn med klubhus og baner samt har ansvar for, at de med klubbens normale gang naturligt forbundne arbejder udføres. Udover de forannævnte tilsyn falder arbejdet i det væsentligste inden for følgende områder:

Et eksempel på stillingsbeskrivelse for en tennisklubs baneinspektør
BANERNE: gøres i spilleklar stand morgen og eftermiddag. Lørdage og søndage normalt kun morgen. Der henvises til bogen "Anlœggelse og vedligeholdelse af tennisanlœg".

RENGØRING: Inspektøren sørger for klubbens rengøring. Sœrligt fremhœves, at baderummene og toiletterne rengøres grundigt en gang dagligt, dog ikke søn- og helligdage.

RENHOLDELSE: Inspektøren sørger for renholdelse af anlœggets udvendige område, herunder oprydning, fejning, tømning af papirkurve m.v.

KONTROL: Inspektøren inspicerer klubbens område morgen og aften samt sørger for det fornødne m.h.t. klubbens installationer, opvarmning, belysning m.v. (rekvirerer evt. håndvœrkere).

SMÅREPARATIONER og VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER: hvortil det ikke er nødvendigt at tilkalde håndvœrkere, udføres af inspektøren.

ASSISTANCE og / eller TILSTEDEVÆRELSE: efter gensidig aftale ved møder, turneringer eller lignende, der arrangeres af klubben.

Da det er umuligt at fastsœtte en bestemt arbejdstid for baneinspektøren p.g.a. dennes sœrlige arbejdsforhold, må man henvise baneinspektøren til at søge kompensation ved regnvejrsdage samt i vintersœsonen.

Baneinspektøren er i bestyrelsens fravœr bemyndiget til at håndhœve ordensreglementet og de af bestyrelsen givne retningslinier.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere