Klubudviklingsforløb

Print   DTF-klubudviklingsforløb er et målrettet samarbejde mellem klubben og Dansk Tennis Forbund med det formål at skabe forudsætninger for en styrket udvikling i klubben.
Dansk Tennis Forbund yder konsulentbistand og sparring med klubbens ledelse om f.eks.:

  • Guide til udvikling af tennisklubben
  • Test af personlige lederprofiler af bestyrelsesmedlemmer og evt. øvrige centrale personer i klubbens ledelse – og samlet kompetenceprofil for klubbens ledelse
  • Udvikling af klubbens strategiske fundament – mission, vision, værdier og mål
  • Klubbens organisering og kommunikation – intern/ekstern
  • Årsplan for det kommende år
  • Plan for rekruttering og udvikling af trænere og ledere
  • Handlingsplan for medlemshvervekampagne og fastholdelse af medlemmer

For yderligere information kontakt

DANSK TENNIS FORBUND
Tlf.: 43262660
Mail: dtf@tennis.dk


Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere