DTF-næstformand Thomas Kønigsfeldt: Jeg har fået de helt rette poster i ITF

20.12.2015

DTF’s næstformand, Thomas Kønigsfeldt, der i september havde succes med at blive valgt ind i ITF’s bestyrelse som ét ud af 13 medlemmer, er tidligere på måneden blevet udpeget til at varetage tre centrale poster i ITF – herunder én formandspost. De centrale poster spiller en afgørende rolle for, at Thomas Kønigsfeldt kan arbejde målrettet for sine mærkesager i ITF gennem de kommende to år.

De tre poster, som ITF’s præsident, David Haggerty, har anbefalet og ITF-bestyrelsen har udpeget Thomas Kønigsfeldt til at varetage, er:

- Formand for ITF/ATP Mens’s Circuit Committee, der forestår udviklingen af ITF Futures-turneringerne, hvor der på verdensplan afholdes omkring 1.000 om året – turneringer, der udløser de første verdensranglistepoint til de ældste junior- og de yngste seniortalenter, som er vækstlaget i tennisverdenen.

- Medlem af ITF Representatives on the ATP/ITF Challengers' Joint Committee, som er en arbejdsgruppe bestående af tre ITF-repræsentanter og tre ATP-repræsentanter, der koordinerer Challenger-turneringerne, hvilket er niveauet højere end Futures-turneringerne.

- Medlem af Constitutional Committee, som er det ITF-udvalg, der varetager ITF’s vedtægter og tager sig af vedtægtsændringer samt andre juridiske og etiske spørgsmål.

Flere danskere i international toptennis

“Som formand for ITF/ATP Mens’s Circuit Committee får jeg i høj grad mulighed for at kæmpe for min mærkesag om at gøre det økonomisk muligt for flere spillere at give en professionel tenniskarriere en chance,” siger Thomas Kønigsfeldt.

“Jeg ønsker, at flere tennistalenter – også danske – skal have mulighed for at kunne klare sig økonomisk i international toptennis og ikke være tvunget til at stoppe en ellers lovende tenniskarriere som 22-23 årig – i en sport hvor man som mandlig spiller først topper som 28-29 årig – pga. at indtægterne er markant mindre end udgifterne,” siger Thomas Kønigsfeldt. 

I dag skal man som topspiller ligge godt #340 på verdensranglisten, førend udgifter og indtægter balancerer, hvilket vil sige, at man minimum skal ligge #150-200 på verdensranglisten for at kunne klare sig økonomisk.

“Jeg arbejder for, at præmieindtægterne kommer til at balancere udgifterne ved en placering som #500-600 på verdensranglisten, så vi også kan få flere danskere i international professionel tennis,” siger Thomas Kønigsfeldt.

“En forhøjelse af præmiesummerne i Level 1 og Level 2 Futures-turneringerne er et første skridt i den rigtige retning,” supplerer han.

ITF har allerede i denne kontekst besluttet at forhøje præmiesummerne fra $15.000 til $25.000 i Level 2-turneringer fra 2016 og fra $10.000 til $15.000 i Level 1-turneringer fra 2017.

“Stigningen finansieres i 2016 og 2017 med ITF-støtte og øgede nationale indtægter fra salg af data-rettigheder. Vi vil selvfølgelig følge udvikling nøje og se, hvilken indflydelse præmieforhøjelsen vil få såvel på spillernes breakeven-punkt som på antallet af turneringer og arrangørernes økonomi,” siger Thomas Kønigsfeldt.

WTA og ATP skal spille en central rolle i udviklingen af topspillere

Netop Thomas Kønigsfeldts anden post (som medlem af ITF Representatives on the ATP/ITF Challengers' Joint Committee), hvor han skal arbejde tæt sammen med ATP, ligger godt i tråd med mærkesag to: Nemlig at WTA og ATP skal spille en central rolle i udviklingen af flere topspillere og endvidere tage et mere aktivt økonomisk medejerskab for at udvikle topspillere, da det i høj grad er de to organisationer, der høster frugterne af talentarbejdet.

“Jeg mener, at vi alle må bidrage til at udvikle flere topspillere. Via denne post er det i høj grad muligt for mig at kæmpe for at få tennisorganisationerne WTA og ATP til – sammen med Grand Slams, ITF og de nationale forbund – at tage et større økonomisk medejerskab for udviklingen af de kommende generationer af tennisspillere,” siger Thomas Kønigsfeldt.

Good Governance

Thomas Kønigsfeldts tredje post (som medlem af Constitutional Committee) er en forlængelse af arbejdet i udvalget igennem de to seneste år, hvor Kønigsfeldt blandt andet har været med til at forberede ændringerne i bestyrelses sammensætning og valgperiode samt fastholde ‘Good Governance’ i ITF.

“Foruden at styrke udviklingen af topspillere vil de forhøjede præmiesummer også have en positiv modvirkende effekt på f.eks. matchfixing, hvor spillere – med en dårlig økonomi – kan blive fristet til at lade sig købe til at tabe et sæt eller en tenniskamp. En ulovlig og usportslig opførsel, der er en meget alvorlig trussel mod vores sport. Noget som jeg gennem mine poster aktivt kan være med til at bekæmpe,” siger Thomas Kønigsfeldt.

Læs mere om Thomas Kønigsfeldts kamp for ITF-posterne her...   

 

Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere