DTF tager Team Danmark-beslutning til efterretning

05.12.2015

Team Danmarks bestyrelse besluttede den 2. december at reducere støtten til dansk tennis til kr. 150.000, som er øremærket Caroline Wozniackis OL-setup, en støtte, der endvidere er betinget af, at DTF også støtter Wozniacki med et endnu ikke fastsat beløb. Denne beslutning har DTF taget til efterretning.

DTF's bestyrelse vil snarest muligt drøfte, hvilke konsekvenser Team Danmarks beslutning vil få for DTF-budgettet for 2016.

DTF vil i forbindelse med udarbejdelsen af det politiske program for 2016-2020 diskutere, hvorledes DTF kan komme i betragtning til Team Danmark-støtte i 2017.

DTF’s samlede kommentarer til Team Danmarks administrations indstilling til Team Danmarks bestyrelse kan ses her (tryk på Indstillinger – Projektstøttede Forbund).

Nyhed om emnet på Team Danmarks hjemmeside - tryk.

 

Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere