Politisk program-dag, en turneringsstruktur-workshop og Årets Tennisspiller-træf, lørdag den 23. januar 2016 byder på tre tennisarrangementer, og du er velkommen – TILMELD DIG NU

19.12.2015

Kære klubber, trænere, officials og tennisentusiaster generelt,

Lørdag den 23. januar 2016 byder på tre tennisarrangementer på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København.

Alle tennisentusiaster er velkomne, og det er muligt at tilmelde sig nu (deadline = mandag den 11. januar 2016 kl. 9). Deltagelse er gratis, og Dansk Tennis Forbund byder i løbet af dagen på frokost, kaffe/kage og pindemadder/snacks. 

TILMELDING...

Politisk program-dag, en turneringsstruktur-workshop og Årets Tennisspiller-træf afløser i 2016 Nationalt Tennisseminar, som vender tilbage i sin oprindelige form med fokus på vidensdeling og faglige oplæg for klubledere samt trænere i 2017.

Den politiske program-dag og turneringsstruktur-workshoppen forløber simultant, så hvis klubber/unioner ønsker at være repræsenteret begge steder, kræver det en delegation på minimum to mand (m/k). Vær ligeledes opmærksom på, at turneringsstruktur-workshoppen er delt i tre spor (holdturneringsstruktur/individuel turneringsstruktur/Tennis10 og administrativ struktur). Programmerne og forløb er yderligere beskrevet her.

Årets Tennisspiller-træf afrunder tennissammenkomsten i en uhøjtidelig, men festlig tone.

Politisk program-dag

DTF’s kasserer, Jan Winther, er tovholder for DTF’s Politiske Program 2016-2020. Over efteråret afvikledes der otte regionale møder, hvor tennisentusiaster var inviteret til at komme med input til DTF’s kommende fokusområder. Disse input, bestyrelsens egne tanker samt administrationens betragtninger er blevet behandlet og præsenteres den 23. januar, hvor eksterne oplæg, deltager-inddragelse og gruppearbejde supplerer det videre arbejde med det politiske program. Efter planen præsenteres DTF’s Politiske Program 2016-2020 på DTF’s næste generalforsamling lørdag den 19. marts.

Oplæg ved Morten Mølholm Hansen (direktør i DIF og bestyrelsesmedlem i Birkerød Tennisklub), Jan Donde (udviklingschef i Danmarks Bowling Forbund) samt Thomas Kønigsfeldt (næstformand i DTF).

Turneringsstruktur-workshop

DTF Turnering afvikler hvert år i november diverse samarbejdsfora med divisionsklubber og turneringsarrangerende klubber. Seancen i efteråret 2015 er imidlertid skubbet til lørdag den 23. januar, hvor det i workshops er muligt at præge de afsluttende processer, som munder ud i DTF’s reviderede turneringsstrukturer.

Årets Tennisspiller-træf  

DTF har kåret Årets Tennisspiller siden 1982, og denne prestigefulde titel indsættes blot i en ny ramme lørdag den 23. januar. Årets Tennisspiller-træf hylder eksakt: Årets Tennisspiller 2015, Årets Juniortennisspiller 2015, Årets Juniortræner 2015, modtageren af et legat fra Einer Ulrichs Fond, modtageren af Jan Leschlys Legat, Årets Tennisklub 2015 og modtager-klubben af Mogens Pagh Pokalen.

 

Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere