Spytte-sag: Ny del-afgørelse betyder, at appel alligevel ikke får opsættende virkning

02.12.2015

På baggrund af ATK’s og Mohamed Shabib´s appel i ’spytte-sagen’ (læs her, her og her) vurderede DTF´s appeludvalg i slutningen af november, at appellen skulle have opsættende virkning for den tildelte karantæne.

Efterfølgende har ATK og Mohamed Shabib udtrykkeligt over for appeludvalget tilkendegivet, at man ikke længere ønsker klagen tillagt opsættende virkning, hvilket har medført, at appeludvalget har truffet en ny del-afgørelse i sagen og besluttet; ”… at ATK´s klage over Dansk Tennis Forbunds afgørelse af 18. november 2015 ikke tillægges opsættende virkning. Den meddelte karantæne på tre måneders varighed løber derfor fra 18. november 2015.”

Karantænen, der er meddelt for perioden 18. november 2015 til 18. februar 2016, genoptages således, og herefter afventes appeludvalgets endelige afgørelse.

 

Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere