Tag på rundtur i DTF's Vidensbank til og for medlemsklubberne

18.12.2014

Julen er om noget tiden, hvor man såvel giver som får tifold igen.

Konceptet er tilnærmelsesvis det samme, når det drejer sig om DTF's Vidensbank til og for medlemsklubberne.

Vidensbanken, der hører under DIF/DTF-udviklingsprojektet, Moderklubber og vidensdeling i Tennisdanmark, som løber frem til udgangen af 2017, er et forum, hvor klubberne kan trække på DTF's og andre klubbers gode erfaringer.

DTF's klubudviklingskonsulenter bliver ofte mødt af de samme spørgsmål, og svarene findes ofte i form af de gode eksempler fra andre klubber. Derfor skal og vil disse 'best cases' kontinuerligt gøres tilgængelige online via Vidensbanken. 

DTF søger 'best cases', der har virket positivt og fordelagtigt, inden for følgende 13 overordnede temaer:

- Rekruttering/fastholdelse frivillige

- Rekruttering/fastholdelse medlemmer

- Faciliteter

- Turneringtiltag

- Træningstiltag

- Social arrangementer

- Medlemskommunikation

- Presse og markedsføring

- Klubsamarbejde

- Skole- og kommunesamarbejde

- Administration, drift og økonomistyring

- Ledelse

- Sponsorer/fonde

Din klub bidrager med ’best cases’ ved at udfylde denne case-formular og sende den til DTF's projektansvarlige Lorenz Sønderby per mail ls@tennis.dk.

"Fordelene ved en mangfoldig Vidensbank med relevante 'best cases' af høj kvalitet er mange – specielt for personkredsen bestående af bestyrelsesmedlemmer, klubledere, ansatte og frivillige i den enkelte klub," siger Lorenz Sønderby og supplerer:

"Vidensbanken vil danne grundlag for en optimeret drift af den enkelte klub og forenkle hverdagen i tilfælde, hvor der opstår efterspørgsel efter gode råd og eksempler. Eksempelvis ved udskiftning i bestyrelsen eller ledelsen eller som inspiration til at søge nye muligheder for mere erfarne klubfolk. Målsætningerne er, at tennisklubberne i fællesskab øger egen og andre klubbers motivation til klubudvikling. Der stiles efter at højne serviceniveauet, så medlemmernes tilfredshed og aktivitetsniveau stiger, hvilket i sidste ende medfører medlemstilvækst og fastholdelse."

Tag på rundtur i DTF's Vidensbank – tryk her

 

Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere