Status på Turneringsstrukturudvalgets arbejde

11.12.2009

Der har i gennem længere tid i DTF pågået et udvalgsarbejde, som har omhandlet en eventuel ændring af turnerings- og ranglistestrukturen i dansk tennis.Et Turneringsstrukturudvalg (TSU) blev nedsat til at varetage denne opgave.
For at opnå en hurtigere arbejdsproces, nedsatte TSU en skrivegruppe, som består af fire oprindelige TSU medlemmer. Det har været deres opgave at arbejde videre på de oprindelige forslag og lave en endelig indstilling til DTF’s bestyrelse.

Indstillingen (undtagen to punkter) er nu blevet afsluttet og godkendt af DTF’s bestyrelse i sin helhed. Det skal bemærkes, at skrivegruppen er enige i problematikkerne samt anbefalingerne i de nedenstående punkter.
De resterende to punkter behandler skrivegruppen fortsat. Skrivegruppen vil komme med en indstilling til de to resterende punkter til det kommende bestyrelsesmøde i januar 2010.

Turneringsstrukturudvalget og Skrivegruppen er overbeviste om, at de nedenstående beskrevne ændringer vil komme dansk turneringstennis til gode.

Der er vedtaget følgende:

1. Afskaffelse af bonuspoint i individuelle turneringer, således at kun rundepoint registreres.
Dette vil tage effekt i alle rækker og alle kategorier.

2. En adskillelse mellem senior og junior ranglister.
Dette betyder i praksis, at juniorer ikke som nu vil kunne optjene point til deres juniorranglister ved at spille seniorturneringer.

2 separate licenser.
Som konsekvens af forslaget under punkt 2. vil alle juniorspillere i fremtiden eventuelt skulle bruge en Juniorlicens til juniorturneringer samt en Seniorlicens til seniorturneringer.

(Det skal understreges, at de to separate licenser måske ikke nødvendigt. DTF’s programmør arbejder i øjeblikket på en løsning således at alle juniorer stadig kan bruge deres juniorlicens også når de tilmelder sig seniorturneringer)

3. 12 individuelle turneringersresultater skal i fremtiden tælle med til de endelige ranglister.
Dvs. at kun resultaterne af en spillers 12 bedste nationale individuelle turneringsresultater på et år tæller med til de enkelte ranglister. Dette er samme system som kendes fra de internationale organisationer.

Det skal bemærkes, at spillede holdkampe eller internationale turneringer ikke pålægges en sådan maksimumgrænse. Point optjent i disse turneringstyper vil stadig tælles med og lægges oven i en spillers 12 bedste nationale turneringsresultater.

4. Bonuspoint i holdkampe vil blive afskaffet. Holdkampe vil som hidtil stadig give rundepoint til de enkelte spilleres ranglister. 

5. Bonuspoint i puljeturneringer vil blive afskaffet. Puljeturneringer vil i fremtiden udelukkende give deltagerne rundepoint.

6. Bonuspoint i ”taberrunder” (bonusrunder) vil blive afskaffet. Bonusrunder vil i fremtiden udelukkende give deltagerne rundepoint.

7. Indførelse af doubleturneringer der giver point til deltagernes singleranglister.
Dvs. at pointene man optjener i double, tilfalder ens "single" rangliste, i stil med ITF ranglisten for juniorer.


OBS!! DTF’s turneringsafdeling vil i god tid give alle licensspillere samt klubber nærmere besked om hvornår de vedtagne ændringer vil tage effekt.

 

Koebstaedernes