Øget fokus på talenterne - dansk tennis ændrer elitesatsning

12.12.2008

Antallet af spillere, der er tilknyttet Elitecentret i Farum bliver fremover reduceret, mens der til gengæld kommer endnu mere fokus på udviklingen af unge talenter. Det er essensen i den ændrede elitesatsning, som DTF i samarbejde med Team Danmark har besluttet skal være gældende fra 2009.

”Vi har i samarbejde med Team Danmark valgt at vende korthuset om og fokusere endnu mere på yngre spillere, for det er dem, der på et tidspunkt skal tage over efter Caroline Wozniacki og Frederik Løchte Nielsen,” siger DTFs formand Henrik Klitvad.

I praksis betyder ændringen, at Caroline Wozniacki, Hanne Skak Jensen, Frederik Løchte Nielsen og Martin Pedersen bliver tilknyttet Elitecentrets landsholdsgruppe, mens Mai Grage tilknyttes Udviklingsgruppen. De øvrige spillere, som hidtil har været tilknyttet EC, må fremover ”nøjes” med at træne i deres klubber, men vil blive inviteret til at træne med på Elitecentret, når behovet opstår, ligesom de vil modtage sparring fra eliteområdet.

”Det betyder, at vi kan tilbyde at rejse langt mere med Elitecenter-spillerne og dermed få en større kontinuitet i arbejdet med den enkelte spiller. Caroline Wozniacki skal vi dog kun arbejde med, når hun er i Danmark. Det er fortsat hendes far, der rejser med hende. Men vi er nødt til at satse på dem, vi mener, har chance for at nå top 100,” siger sportschef Johan Sjögren. 

Til gengæld vil 12 spillere i alderen fra 10-15 år blive udvalgt og fulgt langt nøjere. Spillerne skal fortsat have deres klub som base, men eliteområdet vil i større udstrækning end hidtil blandt andet arrangere træningssamlinger på Elitecentret, forestå individuel træning, lave fysiske test osv., så der videreudvikles en elitekultur blandt samtlige involverede fra klub over træner til spillere. Målet er, at de får nemmere ved at klare de krav, som stilles for på sigt at kunne begå sig på internationalt eliteniveau. Desuden vil der blive mulighed for at sende en træner med dem som støtte ved rejser til turneringer.

”Man kan sige, at vi flytter fokus fra antallet af spillere på EC til næste generation,” siger Johan Sjögren.

Ændringen i elitesatsningen er også en følge af de nye rammer, som Team Danmark-støtten for de kommende år tilvejebringer. Her er tilskuddet sat ned med 200.000 kr. årligt fra 1,8 mio. kr. til 1,6 mio. kr. Desuden har DTF skåret 100.000 kr. i sin støtte til eliteområdet.

”Vi forventer selvfølgelig, at vi får succes med den nye satsning, som er blevet besluttet i samarbejde med Team Danmark,” siger Henrik Klitvad.

Team Danmarks direktør Michael Andersen ser frem til det kommende samarbejde med tennisforbundet, hvor der bliver tilført flere ressourcer til arbejdet med udvalgte talenter:

”Caroline er en fantastisk repræsentant for dansk tennis – og hun beviser, at danske talenter kan gå hele vejen til verdenstoppen. Vores vurdering er, at den bedste strategi i øjeblikket er at skære ned i antallet af spillere på elitecentret – for så til gengæld at øge investeringerne i udvalgte talenter. Talenterne skal allerede fra en tidlig alder have erfaringer med internationale konkurrencer og internationale træningslejre – det er et must i en sport, hvor du allerede på et tidligt tidspunkt skal have et højt teknisk og mentalt niveau. Derfor ønsker vi et øget fokus på den næste generation af spillere,” siger Michael Andersen.

For at opnå den ønskede røde tråd i udviklingen af elitespillere - og i erkendelse af, at eliteklubberne primært befinder sig på Sjælland, vil der derudover blive udviklet en særskilt strategi for udviklingen af elitetennis i Vestdanmark. Der vil derfor blive etableret et formaliseret samarbejde med fire-seks klubber i Vestdanmark placeret i udvalgte Team Danmark Elitekommuner, så denne del af landet i fremtiden i langt højere grad kommer til at deltage i talentudviklingen.

 

Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere