Ny struktur paa træneruddannelsen

01.12.2008


Som det fremgår af den nye kursusfolder gældende for foråret 2009, har Dansk Tennis Forbund efter grundige overvejelser valgt at omlægge strukturen af træneruddannelsen.
Ændringerne sker for at sikre en langt større kontinuitet i uddannelsesforløbene samt ikke mindst kraftigt at styrke og forenkle uddannelsesstrukturen.

Ud over tilpasninger og optimeringer af de enkelte kursusforløb er den helt håndgribelige konsekvens af strukturændringerne, at ungdomstrænerkurserne bortfalder og ikke længere tilbydes som selvstændige kursusforløb.
I stedet indarbejdes store dele af elementerne i ungdomstræneruddannelsen i klubtræneruddannelsen, som således styrkes markant.

For dels at imødekomme et stadigt stigende ønske om at gøre DTF’s uddannelsessystem tilgængeligt for også yngre træneraspiranter og dels for at underbygge den større alsidighed i klubtræneruddannelsen har DTF med strukturomlægningen også indført nye aldersgrænser for optagelse på klubtrænerkurserne.

Disse nye aldersgrænser er som følger:

  • Klubtrænerkursus 1 – minimum 14 år
  • Klubtrænerkursus 2 – minimum 15 år
  • Klubtrænerkursus 3 – minimum 16 år
  • Klubtrænerkursus 4 – minimum 17 år

Som en naturlig følge af at ungdomstræneruddannelsen bortfalder, vil en del eksisterende kursister på vej gennem ungdomstrænerforløbet automatisk blive indplaceret i den nye struktur.
For mest hensigtsmæssigt at tilgodese alle parter giver gennemførte kurser under ungdomstræneruddannelsen derfor direkte adgang til klubtrænermodulerne efter følgende model:

  • UT1 giver adgang til optagelse på KT2
  • UT2 giver adgang til optagelse på KT2
  • UT3 giver adgang til optagelse på KT3

Dansk Tennis Forbund håber, at alle vil tage godt imod den nye struktur og det mere målrettede uddannelsesforløb, som i sidste ende vil komme hele sporten til gavn gennem uddannelse af stadigt bedre og mere alsidige trænere.

Du kan tilmelde dig dit næste trænerkursus her på DTF's hjemmeside direkte fra forsidens venstre menu, via menuen "Uddannelse" i toppen af siden, eller ved at klikke her:
Kursusonline tilmelding

Du kan desuden se en præcis liste over forårets udbudte kurser her:
DTF's Kursusplan foråret 2009

 

Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere