Hvem er hvem

Print  

 
 

Dansk Tennis Forbunds øverste politiske myndighed er generalforsamlingen. På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse.

Der er ansat en administration til at varetage og udføre de daglige opgaver, som er vedtaget af bestyrelsen. Administrationen består af en direktør, en række fagkonsulenter, landstrænere, et antal koordinatorer og en bogholder.

PDF-fil med DTF's organisationsstruktur kan findes her...

Bestyrelse:

Formand:
Henrik Thorsøe Pedersen
Mail: htp@tennis.dk
Tlf.: 2860 6040
Næstformand:
Thomas Kønigsfeldt
Politisk kontaktperson til
Elite- og Talentområdet

Kasserer:
Jan Winther
Politisk kontaktperson til
DTF's politiske program 2016-2020
Mail: jawi@privat.dk
Tlf.: 5070 1317


Medlem:
Henrik Maris

Medlem:
Boris Michailoff
(Københavns Tennis Union)


Medlem:
Lars Gulmann
(Sjællands Tennis Union)Medlem:
Kai Holm
(Fyns Tennis Union)

Medlem:
Pia Vedel Ankersen
(Jyllands Tennis Union)


AdministrationForbundsdrift

Direktør:
Vakant
 

Bogholder:
Helene Damgaard
e-mail: hd@tennis.dk
- Økonomi
- Regnskab
- Udlæg 

Administrations- og kommunikationskoordinator:
Liv Deleuran-Skjold
e-mail: lds@tennis.dk
- Licenser og klubskifter
- Drift og vedligeholdelse af hjemmeside mv.


Elite- og Talentområdet planlægger og koordinerer rejseaktiviteter for junior- og seniorlandshold, fx. Fed Cup, Davis Cup, EM for juniorer samt deltagelse i Tennis Europe- og ITF-turneringer. Udstikker de overordnede rammer for talentudvikling i Danmark. Udbyder ugentlig træning samt dags- og weekendsamlinger for udtagne spillere.

Sportschef:
Jens Anker Buus Andersen
e-mail: jaa@tennis.dk
 

Koordinator for Uddannelse, Elite og Talent:
Lone Bech
e-mail: lbb@tennis.dk
- Udtagelsesbreve
Eliteadministration
- Ranglister til TE og ITF


Kommunikationsområdet 
nyhedsopdaterer og leverer fortløbende materiale til alle DTF-platforme. Derudover behandles eksterne henvendelser, ligesom der arbejdes på at promovere dansk tennis i mediebilledet.
   

Klubudviklingsområdet
 
arbejder med at tilbyde klubberne hjælp til rekruttering, fastholdelse og organisering i klubben. DTF har en bred vifte af tilbud, som rammer alle målgrupper i klubberne.

Klubudviklingsansvarlig 
og JTU-aktivitetskonsulent:
Lars Elkjær
e-mail: lars@jtu.dk
- Klubsamarbejdsmøder og regionsmøder
Klubkonsulenter
- JTU aktiviteter: JM Minitennis, JM Play&Stay, motionisttræf, ambassadørbesøg mv.
JTU hjemmeside og nyhedsbrev
- Rekruttering af nye klubber

Klubudviklingskonsulent (deltid):
Michael Østergaard Hansen
e-mail: moh@tennis.dk

- Rekruttering af nye klubber

Projektleder
Bevæg dig for livet - Tennis:
Lorenz Sønderby
e-mail: ls@tennis.dk
- Bevæg dig for livet - Tennis

Administrations- og kommunikationskoordinator:
Liv Deleuran-Skjold
e-mail: lds@tennis.dk
- Klubudviklingsadministration
- Bevæg dig for livet - Tennis
- Nationalt Tennisseminar


Uddannelsesområdet 
udbyder træneruddannelse til trænere og klubledere på højt fagligt niveau. Vi udbyder den grundlæggende træneruddannelse (KT1, KT2, KT3, KT4), Tenniscoach, Diplomtræner, Lederakademi og efteruddannelse.

Uddannelsesansvarlig:
Simon Verner
e-mail: sv@tennis.dk
Træneruddannelse
Aldersrelateret træningskoncept (ATK)
- Tennis10

Koordinator for Uddannelse, Elite og Talent:
Lone Bech
e-mail: lbb@tennis.dk
Uddannelsesadministrationklubtrænerkurser
- Grafisk design: plakater, foldere, flyers, logoer m.m.


Turneringsområdet
 arbejder for et varieret turneringsudbud for alle tennisspillere i Danmark - værende både individuelle turneringer, holdturneringer og andre turneringsformer. Desuden organiserer vi landskampe på hjemmebane, juniorturneringer for TE og ITF i Danmark samt ITF seniorturneringer.Opdatering af ranglisten og uddannelse af officials hører også med til turneringsområdets mange opgaver.

Turneringskonsulent:
Mia Mønster
e-mail: mim@tennis.dk
Turneringsadministration
Ranglister
Individuelle turneringer
Davis Cup

Turneringskoordinator:
Martin Erlandsen
e-mail: mse@tennis.dk
Officials og officialsuddannelse
- IT
- Events

Studentermedhjælper:
Signe Hein Larsen
e-mail: sh@tennis.dk
- Turneringsadministration
- Indberetninger
- Events

Teknisk konsulent (ekstern):

Jens Wessberg


Øvrige udvalg
Appeludvalget:
Jørgen Torpe Kann
Christian Kurt Nielsen
Søren Arentoft
Suppleanter:
Troels Bay Simonsen

Danske Tennis Veteraner:
Se mere på: www.dansketennisveteraner.dk

Kørestolstennnis
Formand: Jan Brønnum

Sperlingfonden
Formand: 

Einer Ulrichs Fond
Formand: 
Stein Ulrich

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere