OM DTF

Velkommen bag om den gule bold

Dansk Tennis Forbund, DTF, er den samlede idrætsorganisation, der arbejder for at styrke og udbrede tennissporten i Danmark og samtidig servicerer de mange tennisinteressenter i Danmark. Det sker med en bred vifte af aktiviteter på en række områder. DTF samarbejder med flere andre idræts- og tennisorganisationer, så her er først nogle linjer om, hvordan vi placerer os i det organisatoriske idrætsliv.

Samarbejdspartnere i Danmark
DTF hører som et specialforbund under paraplyorganisationen Danmarks Idræts-Forbund (DIF) sammen med 60 andre specialforbund i idrætsverdenen. Samarbejdet med DIF omhandler for eksempel uddannelse, ligesom DIF rådgiver specialforbundene i spørgsmål om eksempelvis lovgivning, sundhed og forsikring.

DTFs samarbejde med eliteidrætsorganisationen Team Danmark koncentrerer sig om at fremme elitetennis. Team Danmark er med i planlægningen og udviklingen af eliteområdet, Team Danmark rådgiver i for eksempel idrætsmedicinske spørgsmål - og giver økonomisk støtte til talentudviklingen.

Og internationalt...
DTF samarbejder også med de to internationale tennisorganisationer, International Tennis Federation (ITF) og Tennis Europe – det europæiske tennisforbund.
ITF er den verdensomspændende organisation for alle de nationale tennisforbund. ITF står bag de store, årligt tilbagevendende holdturneringer som Davis Cup (herrelandsholdet) og Fed Cup (kvindelandsholdet), ligesom ITF står bag al international juniortennis, det vil sige juniorranglister og –turneringer på verdensplan. ITF er medarrangør af de fire Grand Slam-turneringer, Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open.
Tennis Europe er en regional del af ITF og arrangerer bl.a. de europæiske hold- og klubturneringer samt ikke mindst en lang række internationale tennisturneringer for de yngre årgange, som DTFs bedste juniorspillere aktivt deltager i.

Organisationen Dansk Tennis Forbund
Tennisarbejdet i Danmark sker helt overordnet på tre niveauer: på forbunds-, unions- og klubniveau. Den enkelte tennisklub er medlem af en af de fire regionale unioner, der igen er medlem af DTF. Unionerne er Fyns Tennis Union (FTU), Jyllands Tennis Union (JTU), Københavns Tennis Union (KTU) og Sjællands Tennis Union (SLTU).

Unionerne
Unionerne tager sig af forskellige regionale opgaver og støtter den regionale klubudvikling. Og så arrangerer unionerne holdturneringen på niveauet fra unionsserie og nedefter.

Dansk Tennis Forbunds ledelse
DTFs ledelse udgøres af en bestyrelse og en administration; den øverste myndighed i forbundet er dog generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts. På generalforsamlingen stemmes der på demokratisk vis om eksempelvis forslag til ændringer i politik, strategi og satsningsområder. De stemmeberettigede på den årlige generalforsamling er repræsentanter fra klubberne, der via unionerne er medlem af forbundet.

Bestyrelsen
DTFs bestyrelse består af otte medlemmer, hvoraf de fire er unionsformændene fra de fire unioner (FTU, JTU, KTU, SLTU). Bestyrelsen har sit fokus på visioner, målsætninger og satsningsområder inden for DTFs hovedområder.

Administrationen
DTFs administration udfører de opgaver, der er fastlagt af bestyrelsen og på generalforsamlingen. Direktøren leder administrationen og råder over en medarbejderstab på en bogholder, koordinatorer og fagkonsulenter, der alle er specialister inden for et af DTFs hovedområder: klubudvikling, uddannelse, elite og talent samt turnering.

Forbundets kommunikation varetages også fra Administrationen. Kommunikationsområdets grundlæggende idé er klar, præcis og troværdig kommunikation inden for vores organisation og med medierne, det vil sige internt og eksternt.
Samarbejdet med medierne er vigtigt for at få en omfattende synliggørelse via dækning af landskampe, internationale turneringer og Danmarksmesterskaber.

Administrationen har kontor i Idrættens Hus i Brøndby vest for København; her deler vi tag med DIF og Team Danmark og med langt de fleste andre specialforbund i idrættens verden. Enkelte af administrationens medarbejdere arbejder dog uden for Idrættens Hus.

- Klubudvikling
Området handler om udvikling af tennisklubber og af aktiviteter. Denne udvikling finder sted gennem initiativ og vejledning fra DTF’s klubudviklingskonsulenter. De samarbejder med DIF, klubber og unioner om at udvikle og fastholde tennisaktiviteter og tilbud, der støtter medlemmernes livslange tennisdeltagelse såvel som hvervningen af nye tennisspillere. Klubudviklingen danner grobund for et tennismiljø i klubberne, der både socialt og spillemæssigt skal være udviklende og spændende. Der er altså tilbud til alle målgrupper i tennisklubberne – til børn, unge, voksne, til ældre og til nye klubmedlemmer.

- Uddannelse
Udgangspunktet er at uddanne trænere og klubledere til at varetage de mangeartede opgaver i tennisklubberne. Man kan uddanne sig til træner og dermed træne spillere på forskellige niveauer fra begyndere over børn til elitespillere. Klubledere kan tage kurser i for eksempel klubudvikling, tilegne sig ledelsesværktøjer og deltage i erfaringsudveksling til fordel for tennisklubbens medlemsskare.


- Elite og Talent
Elite- og Talentområdet handler om talentudvikling af tennisspillere for på længere sigt at kunne sikre flere danske spillere på internationalt topplan. Talentudviklingen tager udgangspunkt i den enkelte spiller med etiske og sociale aspekter for øje, og samtidig gives gode trænings- og turneringsvilkår, så tennistalentet får muligheden for at udvikle sig til internationalt niveau.

Elite- og Talentområdet udtager de bedste juniorspillere til fire juniorlandshold, ét for hver af aldersklasserne: U12, U14, U16 og U18. Fed Cup-deltagelse (damelandsholdet) og Davis Cup-aktiviteterne (herrelandsholdet) hører ligeledes under Elite- og Talentområdet.

- Turnering
Turneringsområdets udgangspunkt er at sikre, at der hvert år udbydes turneringer af høj kvalitet til spillere på alle niveauer - fra den let øvede motionist til elitespilleren, fra lokale turneringer til Danmarksmesterskaber og internationale turneringer og for spillere i alle aldre fra U8 til senior.

DTF står bag turneringer for individuelle spillere og for holdturneringen på niveauet fra 2. division og opefter, mens unionerne og klubberne arrangerer de individuelle turneringer og holdturneringen fra unionsserie og nedefter. Disse individuelle og pointgivende turneringer på henholdsvis Sommer og Vinter Tour'en, hører alle under DTF og giver ranglistepoint til licensspillerne efter et særligt pointtildelingssystem.

Har du som tennisspiller købt licens hos DTF, kommer du på tennisranglisten for U12-spillere og ældre. Ranglisten med alle Danmarks licenshavende tennisspillere opdateres ugentligt.

Turneringsområdet varetager også uddannelse af Officials. Man kan uddanne sig til tennisdommer og til referee - igen på forskellige niveauer, hvorfra man kan komme videre til en international uddannelse.

- Kommunikation
DTF’s kommunikationsstrategi har som mål at styrke: Kendskabet til tennis i Danmark – herunder Dansk Tennis Forbund og forbundets virke; synligheden af Dansk Tennis Forbund og tennissporten som helhed i såvel det danske mediebillede som hos de definerede interessegrupper; den interne kommunikationsstruktur og -kultur med fokus på vidensdeling og samarbejde; den eksterne kommunikationsstruktur og -kultur med fokus på en utvetydig, lettilgængelig og vedkommende informationsstrøm samt serviceminded dialog.

Sådan kontakter du Dansk Tennis Forbund:
Dansk Tennis Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf.: 43262660 (mandag-torsdag kl. 10-15 / fredag kl. 10-13)
Fax: 43262670
Email: dtf@tennis.dk
Hjemmeside: www.tennis.dk

Sådan kontakter du unionerne:

Fyns Tennis Union (FTU)
Formand: Kai Holm
Tlf. 30287067
E-mail: formand@ftutennis.dk
Hjemmeside: www.ftutennis.dk 

Jyllands Tennis Union (JTU)
Formand: Pia Vedel Ankersen
Sekretariat: JTU, Øster Sundbyvej 53, 9000 Aalborg
Tlf. 98135740
E-mail: info@jtu.dk
Hjemmeside: www.jtu.dk

Københavns Tennis Union (KTU)
Formand: Boris Michailoff
Tlf. 3874 5931
E-mail: post@ktu.dk
Hjemmeside: www.ktu.dk

Sjællands Tennis Union (SLTU)
Formand: Lars Gulmann
Sekretariat: SLTU, Solrød Center 65 1., Postbox 21, 2680 Solrød Strand
Tlf. 56149599
E-mail: post@sltu.dk
Hjemmeside: www.sltu.dk

 

Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere
HEAD Extreme