WannaTennis - en ny tennis-app

Print  

Hvad skal der til for at blive en del af DTF’s WannaTennis-familie?

Skriv i første omgang din klub op her – udfyld formularen

...

WannaTennis? Ja da…

Dansk Tennis Forbund og WannaSport har indgået et strategisk partnerskab, og udvikler i fællesskab en WannaTennis-app, der gør det meget let for alle tennisinteresserede at arrangere tenniskampe og oplevelser i de enkelte klubber. App’en har til hensigt at understøtte medlemsrekruttering og -fastholdelse på klubniveau. DTF-tennisklubber får hermed adgang til samtlige tennisinteresserede målgrupper i langt højere grad end tidligere set.

Som et led i DTF’s digitale strategi er det glædeligt at præsentere tankerne bag WannaTennis – en app, der snarligt lanceres på baggrund af et strategisk partnerskab mellem Dansk Tennis Forbund og WannaSport.

WannaTennis gør det meget let for alle tennisinteresserede at arrangere tenniskampe og oplevelser. App’en har som overordnet formål til hensigt at understøtte medlemsrekruttering og -fastholdelse på klubniveau. Det vil i denne sammenhæng være muligt for klubber, som er tilmeldt ordningen, at markedsføre deres klubtilbud til brugere af WannaTennis. Brugerne oplever således pludselig en nemmere og mere overskuelig indgang til danske tennisforeninger, en service, der burde generere større aktivitet på tennisanlæggene over hele landet. 

Direktør i Dansk Tennis Forbund, Sune Irgens Alenkær, glæder sig til lanceringen.

”Processen med og udviklingen af WannaTennis er sjov og lærerig, og arbejdet giver mening i forhold til den konkurrencesituation, foreningsidrætten – herunder tennissporten – befinder sig i. Som moderorganisation er det Dansk Tennis Forbunds pligt at understøtte medlemsklubbernes drift og vise vejen. Det er nødvendigt i højere grad at sætte det enkelte medlem i centrum og sænke indgangsbarriererne til tennis,” siger Sune Irgens Alenkær og supplerer: 

”WannaTennis imødekommer bl.a. forbrugernes ønsker om lettilgængelige løsninger for booking, samtidig med vi får en teknik, der via facebook kan forbinde tennisentusiaster på kryds og tværs.”

Værd at vide… (for klubben)

Hvilke klubber kan være med?

Alle klubber under DTF kan være tilknyttet WannaTennis.

Hvad koster det at være tilknyttet WannaTennis?

Intet – DTF afholder alle omkostninger til udvikling og drift.   

Hvordan fungerer WannaTennis?

WannaTennis er et supplerende banebooking-system, der – hvis I er med – ’taler’ med jeres nuværende banebooking-systemer. WannaTennis integrerer med andre ord jeres eksisterende bookingsystemer, og WannaTennis kan således nemt præsentere ledige banetider. Hvis en banetid bookes via WannaTennis, så bliver den også automatisk booket i klubbens eksisterende bookingsystem – dobbeltbookinger undgås.

Mulige eksempler, I definerer selv – I kan løbende ændre indstillinger og priser for gæstespillere:

- Kun at gøre ledige banetider på bane 2 og 3 tilgængelige på WannaTennis.

- At have forskellig tilgængelighed og priser på dagstimer/aftentimer og hverdag/weekend.

- Blot at gøre alle ledige baner tilgængelige på WannaTennis på lige fod med medlemmer.

- Etc.

Kan vores klub bruge WannaTennis, hvis vi ikke i forvejen har et elektronisk banebooking-system?

Ja, det kan I selvfølgelig godt. Det kræver blot, at I allokerer en bane eller flere til WannaTennis’ brugere – evt. i et givent tidsrum.

Skal der udbydes gæstespil (pay & play) for overhovedet at kunne være en del af DTF’s WannaTennis-familie?

Nej, men DTF anbefaler at udbyde gæstespil (pay & play). Vi tror på, at jo flere idrætsglade danskere vi på let og uforpligtende vis kan få til at tage en tennisketsjer i hånden, desto flere medlemmer får vi i sidste ende i klubberne. Når dette er skrevet, så er det helt op til jer klubber at bestemme, hvorvidt jeres anlæg skal være tilgængelige for gæstespillere, som ønsker at betale for banetid fra gang til gang.

Hvad skal der til for at blive en del af DTF’s WannaTennis-familie?

Skriv i første omgang din klub op her – udfyld formularen. DTF kontakter din klub telefonisk efter påske.

Kan man kun udbyde banetider?

Nej – det er også muligt at udbyde helt åbne arrangementer, Voksenintroduktion, drop in-tennis etc. via WannaTennis. Det vil således være muligt at kommunikere diverse tilbud til mange flere mennesker end tidligere. 

Hvordan får gæster adgang til aflåste baner?

KODE: Vi anbefaler, at hvis I benytter jer af et elektronisk låsesystem, så vælges en løsning, hvor ’nøglen’ kan videreformidles elektronisk. Dette kan f.eks. være i form af en kode, som sendes til brugeren via e-mail eller SMS.

NØGLEDEPOSITUM: En anden mulighed er at have en nøgle hos en partner, f.eks. en tankstation, en sportsforretning eller et hotel, som kan udlevere en nøgle til gæstespillere imod et depositum.

EN DEDIKERET BANE: En sidste mulighed er kun at udbyde gæstespil på en bane, der ikke er aflåst – og som folk udefra altså kan få adgang til.

Afregning?

En given brugers betaling for booking af baner og lignende sker til WannaTennis (WannaSport) igennem app’en. Af de foretagne indbetalinger opkræver WannaTennis (WannaSport) og DTF hver et administrationsgebyr på 5%. Restbeløbet (90%) afregner WannaTennis (WannaSport) kvartalsvis til de respektive medlemsklubber med betaling den 15. i måneden efter en kvartalsafslutning.   

For forbrugere… 

Tentativ tidslinje

Softwareproduktet WannaTennis vil være mulig at downloade som app til iPhone og Android op til Tennissportens Dag lørdag den 30. april - og naturligvis i tiden herefter.  

Udviklingspunkter

WannaTennis vil naturligvis gennemgå en løbende udvikling, og ambitionen er, at WannaTennis i fremtiden giver mulighed for at:

- Relevante klub-kontaktpersoner får en mailbesked, når bruger x for måske tredje gang på en måned har booket en bane i en given klub. Herefter er det oplagt at hilse personligt på brugeren og opfordre til et fast medlemskab eller komme med øvrige gode tilbud.

- En væsentlig del af DTF’s ambitiøse digitale strategi er de unikke medlemsnumre, som er tiltænkt at tildeles alle enkeltmedlemmer i DTF-klubber. Når dette er sket, og teknikken kan validere jeres medlemmer, vil det, hvis I som klub giver lov hertil, være muligt for faste medlemmer at booke banetider via WannaTennis på de vilkår, der gælder i dag. Det bestemmer I klubber.

- Et klubmedlem kan booke bane 3 udendørs gratis enten via få klik på WannaTennis eller i allerede eksisterende bookingsystemer.     

- Et klubmedlem kan booke bane 1 indendørs for kr. xxx enten via få klik på WannaTennis eller i allerede eksisterende bookingsystemer. 

- Etc.

- ITN-numre (handicapsystem) integreres med de unikke medlemsnumre, således du kan finde en tennismakker på et matchende niveau – også når du er på ferie i den anden ende af landet.  

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere