Optagelse i DTF

Print  

I henhold til Dansk Tennis Forbunds love § 2 stk.7 kan en klub kun vœre knyttet til forbundet gennem medlemsskab af en af de fire lokalunioner, der er medlemmer af forbundet.

For at sikre at en klub så tidligt som muligt får adgang til hjœlp, information og håndbøger, får mulighed for at få ledere, spillere og instruktører på kursus samt deltage i individuelle turneringer og holdturneringer, må klubben melde sig ind i den union, som klubben geografisk tilhører.

For optagelse gœlder der specielle procedurer fra union til union. Kontakt derfor unionen. Se officielle adresser under punktet "Organisation & struktur". Når klubben er optaget i unionen, skal den registreres i Dansk Tennis Forbund og Danmarks Idrœts-Forbund, og dertil anvendes et registreringsskema.

Idrætsliv
Idrœtsliv er DIF's officielle organ og tilsendes den officielle adresse, som klubben har opgivet til DTF og DIF.

Officielle adresse
Alt materiale fra DTF og DIF sendes til klubbens officielle adresse. Husk derfor ved œndringer at sørge for, at meddelelse sendes til:

- Kommunen (forvaltningen, som sporten sorterer under)
- Idrœtssamvirket i kommunen
- Lokalunionen
- Dansk Tennis Forbund
- Danmarks Idrœts-Forbund

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere