Nordisk landskamp

Print  

Regler for Nordisk Juniorlandskamp


Fastlagt på Nordisk Forbundsmøde i juni 1989 - ændret maj 1993. Indstiftet 1947 på DTF's initiativ. Fra 1959 deltes turneringen i en drenge- og pige-landsserie. Reglerne ændret i 1947, 1959, 1977, 1989 og 1993.

§ 1. Deltagere
Den Nordiske Juniorlandskamp er en fire-nations landskamp mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige for drenge og piger, som i det pågældende år fylder 14 eller 15 år (u.15) for den ældste række og, 12 eller 13 år (u.13) for den yngste række.

§ 2. Arrangør
Landskampen arrangeres efter en turnusordning.

§ 3. Tidspunkt
Landskampen spilles hvert år i juni måned (udendørs). Matcherne afvikles i løbet af 3 dage. Nøjagtigt tidspunkt fastsættes hvert år af de respektive landes junioransvarlige.

§ 4. Turneringsform
Turneringen spilles som en holdkamp, alle mod alle, i fire rækker - to for drenge (u.15 og u.13) samt to for piger (u.15 og u.13). Alle kampene afvikles på samme sted. Hver landskamp i de fire rækker omfatter 2 singler og én double. Matchrækkefølgen og tidsprogram for hver landskamp er som følger: - 2. single - 1. single - double Spillere, som deltager i 2 på hinanden følgende matcher har ret til 30 minutters pause før den anden match. Holdenes spillere i de respektive aldersklasser nomineres i rangfølge.

§ 5. Referee
Arrangørlandet sørger for at der er kvalificeret referee til stede under turneringen. Referee, som er øverste beslutningsmyndighed ved landskampen, skal om nødvendigt træffe beslutninger i spørgsmål, som ikke udtrykkelig er besvaret i disse regler eller i arrangørlandets turneringsregler.

§ 6. Dommere
Der skal være dommere til samtlige matcher.

§ 7. Turneringsregler
Det arrangerende lands turneringsregler gælder. Et point-straf-system skal gælde (arrangørlandets eller ITF's). Samtlige matcher afgøres bedst af 3 sæt med tie-break ved stillingen 6-6 i samtlige sæt.

§ 8. Pointfordeling
Hver landskampssejr giver 1 point. Antal point afgør landenes rækkefølge efter afsluttet række. Såfremt to lande opnår samme antal points, gælder indbyrdes match. Såfremt flere end to lande opnår samme antal points, gælder 1: antal kampe 2: antal sæt 3: antal partier.

§ 9. Indbydelse
Det arrangerende land skal i god tid sende indbydelse til de øvrige lande - dog senest 3 måneder før landskampen. I indbydelsen skal følgende oplyses:

-Spillested (minimum 8 baner)
-Underlag
-Boldmærke
-Referee
-Trafikale forbindelser
-Overnatning og forplejning.

Arrangøren skal sørge for kost og logi til stærkt reducerede priser. Dette bør undersøges før placering af landskampen. Hvert land står for egne udgifter.

§ 10. Nominering af hold
Samtlige lande skal meddele holdopstillinger i respektive aldersgrupper til arrangerende forbund senest 14 dage før landskampens start. Kopi skal sendes til de øvrige lande. Navne på kaptajner (max. 4) skal ligeledes oplyses ved nomineringen.

§ 11 Lodtrækning og kaptajnsmøde
Lodtrækning og kaptajnsmøde finder sted kl. 19.00 dagen før turneringens start. Samtlige kaptajner skal på dette tidspunkt skriftligt meddele hvilke spillere, der skal spille singlerne samt holdopstillingen i doublerne den første dag. Single-& doublespillerne kan ændres fra landskamp til landskamp. Spillerne nomineres aftenen før aktuelle spilledag. Tidspunkt besluttes på kaptajnsmødet. Efter at lodtrækningen er foretaget, kan reserver indsættes i tilfælde af skade eller sygdom. Rangfølgen må dog ikke ændres. Doublekonstellationen kan ændres senest 30 minutter før doublestart. Ingen spiller må spiller mere end én single pr. landskamp. Ved walk-over i en singlematch bliver denne automatisk 2. single - eller hvis landskampen er påbegyndt lavest tilbageværende single.

§ 12 Force Majeur
Såfremt landskampene på grund af dårligt vejr ikke kan afsluttes på åben bane, har arrangøren ret til at flytte resten af kampene til overdækket bane. Hvis der ikke findes tilgængelige overdækkede baner, skal kampene om muligt spilles på en fjerde spilledag. Ved vedvarende regnvejr også denne dag kan referee, i samråd med arrangøren, beslutte om landskampen skal indstilles.

§ 13 Regelændring
Ændring af ovenstående regler kan kun ske på Nordisk Forbundsmøde, såfremt mindst tre af landene beslutter dette.


TURNUSORDNING for NORDISK JUNIORLANDSKAMP

ÅR SPILLESTED
1987 Danmark (Odense)
1988 Norge
1989 Sverige
1990 Finland
1991 Danmark (KB)
1992 Norge
1993 Sverige
1994 Finland
1995 Danmark (Århus 1900)
1996 Norge
1997 Sverige
1998 Finland
1999 Danmark (KB)
2000 Norge
2001 Sverige
2002 Finland
2003 Danmark (HIK)
2004 Norge
2005 Sverige
2006 Finland
2007 Danmark (Holbæk)
2008 Norge

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere