Børneattester

Print  

Når idrætsforeninger tilknytter nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år, er det lovpligtigt at indhente børneattester, som indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser:

- Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
- Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
- Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

DIF har i samarbejde med DGI og DFIF lavet foldern "Husk børneattesten!", hvor du kan læse mere om børneattester. Folderen kan du finde her...

Vejledning til hvordan man indhenter børnattester og blanket hertil kan findes på nedenstående links:
- Vejledning til indhentelse af børneattester
- Blanket til indhentelse af børneattester

Mere info om seksuelle krænkelser og børneattester på DIF's hjemmeside

Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til:
Danmarks Idræts-Forbund
Att. Jan Darfelt
Idrættens Hus
2605 Brøndby
Telefon 43 26 20 31
jd@dif.dk

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere