Billedrettigheder

Print  

§ 1.
Billedrettigheder til samtlige arrangementer under Dansk Tennis Forbund incl. unioner, klubber og medlemmer, administreres af DTF i samarbejde med og på vegne af disse, idet dog ITF's og DIF's regler herom er overordnet disse regler. Ved billedrettigheder forstås faste og levende billeder på TV, video, film og alle fremtidige systemer af lignende karakter.

§ 2.
I de tilfælde, aftale om udsendelse - herunder betaling for visningsretten - ikke indgås af ITF eller DIF eller af et af disse forbund udpeget udvalg, selskab eller lignende, skal aftale om betaling for visningsretten indgås af DTF.

§ 3.
Ved arrangementer eller lignende, hvor DTF ikke er arrangør eller medarrangør, træffes aftale mellem DTF's direktør og arrangøren om salgsprisens størrelse og fordeling.

§ 4.
DTF's direktør kan tillade, at aftalen om udsendelse og salgspris indgås af en arrangerende lokalunion eller klub.

§ 5.
Reglerne finder anvendelse på alle områder - bortset fra en arrangørs egne optagelser beregnet for instruktions- og uddannelsesformål i eget regi.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere