Forsikringer

Print  

 Købstædernes Forsikring

Dansk Tennis Forbund har indgået en partnerskabsaftale med Købstædernes Forsikring til glæde for dig og din tennisklub…

En partnerskabsaftale mellem Dansk Tennis Forbund og Købstædernes Forsikring betyder, at samtlige tennisklubber under DTF og alle enkeltmedlemmer får mulighed for at benytte særlige favorable forsikringsordninger via Købstædernes Forsikring.

Læs mere her.

Info-materiale, klubber - tryk.

Info-materiale, enkeltmedlemmer - tryk.  

Købstædernes Forsikring har ligeledes lavet et tennisunivers på virksomhedens hovedplatform – se her.

Direkte link til klubbestilling - tryk.

Direkte link til medlemsbestilling - tryk.

Inspiration: Forslag til tekst på klubhjemmesider, som gør opmærksom på forsikringstilbuddet - Word.

Inspiration: Forslag til en direkte mail til jeres enkeltmedlemmer i klubberne, som gør opmærksom på forsikringstilbuddet - Word.

...

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) har i forsikringsselskabet Tryg tegnet fem fælles, kollektive forsikringer, som din forening, via medlemskabet af DIF og/eller DGI, automatisk er dækket af. Læs mere

Hvis din forening har tegnet en eller flere af nedenstående forsikringer, så er den med andre ord dobbeltforsikret.

Derfor bør man som klub opsige sådanne forsikringer, hvis det er tilfældet.

De forsikringer, som DIF og DGI har sørget for, er dem, som enten er lovpligtige eller dem, som alle foreninger/klubber normalt har brug for. 

Herudover kan din forening have brug for selv at tegne supplerende forsikringer. Dette afhænger bl.a. af din forenings aktiviteter, hvad ejer den osv.

Din klub er automatisk dækket af følgende fem forsikringer:

1. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.

2. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.

3. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

4. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.

5. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.

Tjek om din klub er rigtigt forsikret

Via nettet kan du undersøge, om din fodboldklub er dobbeltforsikret, og om der dermed kan være penge at spare. Via klubbens medlemsskab af Danmarks Idrætsforbund er man nemlig i forvejen dækket ind på fem områder, som nævnt ovenfor. Det tager kun få minutter at foretage tjekket.

Idrættens organisationer har i samarbejde med forsikringsselskabet Tryg udviklet et netbaseret servicetjek, hvor man som fodboldklub kan få afdækket sine forsikringsbehov.

Ved at svare på nogle få spørgsmål, kan du hurtigt få svar på, om din forening er rigtigt forsikret. 

Modellen er skruet sammen således, at der tages højde for, om man er en tennisklub, en fodboldklub, en håndboldklub, en golfklub osv.

Du kan lave forsikringstjekket her

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere