Kørestolstennis

Print  

 
 
Informationer om kørestolstennis samt al henvendelse vedr. DM i kørestolstennis bedes rettet til Kørestolsudvalget:

Formand

Jan Brønnum
Brandsbjergvej 53
2600 Glostrup
Tlf.: 2875 7556
e-mail: jan.bronnum@gmail.com


Læs mere om Kørestolstennis på: www.koerestolstennis.dk

Kørestolstennis - også i din klub
Kørestolstennis, hvad er det og hvordan for vi startet? Kørestolstennis-udvalget i DTF med formand Jan Brønnum i spidsen, arbejder hårdt for at udbrede kendskabet til denne gren af tennissporten i Danmark.

Brønnum & Co. vil nu forsøge at motivere også din tennisklub til at udvide medlemsskaren til også at omfatte kørestolsbrugere, så denne kategori af tennisspillere får mulighed for at dyrke tennis på samme niveau som de øvrige medlemmer. Kort sagt vil udvalget arbejde for at også din klub begynder at integrere kørestolstennisspillere.

Hvad er kørestolstennis egentlig?
Kørestolstennis er tennis spillet fra en kørestol. Den eneste væsentlige forskel i reglerne fra almindelig tennis er, at bolden må hoppe to gange på hver side af nettet. Det første hop skal være inde på spillefladen, mens det andet må være hvor som helst.

Kort om kørestolstennis:

- foregår på almindelig bane
- kan spilles mellem en "rask" og en
kørestolsbruger
- kan spilles på alle underlag
- spiles hele året - der afvikles turneringer i
Danmark og i udlandet.

Hvordan kommer man igang?
Det vigtigste er, at din klub er tilgængelig for kørestolsbrugere. Dernæst bør din klub kontakte amtets handicapkonsulent, som vil være behjælpelig i opstartsfasen. Skal der foretages ændringer på tennisanlægget, kan konsulenten være behjælpelig med at søge fonde/puljemidler hertil.

I forbindelse med Åbent Hus-arrangementer, kan der gøre opmærksom på kørestolstennis eventuelt med opvisningskamp eller fremvisning af video. Få nærmere oplysning om kørestolstennis fra en af kørestolstennis-udvalgets medlemmer, som også kan arrangere opvisningskamp eller henvise til klubber, der har erfaring med kørestolstennis.

Kørestolstennis-udvalget håber tennisklubber i hele Danmark - og heriblandt også din - vil gå i gang med at integrere kørestolstennis i klubberne, og udvalget står naturligvis til disposition med assistance.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere