Topledere

Print  

Dansk Tennis Forbund blev stiftet i 1920, og herunder kan du se hvem der har beklædt de vigtigste politiske topposter siden da.

Formænd
Vagn Jacobsen 1920-31*)
Percy Ipsen 1931-49
Helge Hassel 1949-58
Mogens Pagh 1958-64 **)
Einer Ulrich 1964-69 ***)
Eigil Thielsen 1969-75
Nils R. Hansen 1975-76
John Bertelsen 1976-87
Jørn Iversen 1987-94
Preben Hansen 1994-96
Henning Aasberg (konst.) 1996-97
Peter Schak Larsen 1997-02
Flemming Kosakewitsch 2002-2003
Finn Kalhauge 2003-2004
Henrik Klitvad 2004-

Næstformænd
Aage Madsen 1920-24
H. Waagepetersen 1924-26 ****)
Svend Olsen 1926-28
C.J. Klein 1928-31
Paul Buttenschøn 1931-46
Helge Hassel 1946-49
P. Thurø Carstensen 1949-50
P. Andersen-Rosendal 1950-53
Chris Ramlow 1953-61
Frede Lauritzen 1961-72
Christian Uldall 1972-75
Jørgen Pedersen 1975-77
Jørn Iversen 1977-87
Erik B. Jensen 1988-89
John Ahlstrand 1989-93
Preben Hansen 1993-94
Henning Aasberg 1994-99
Michael Fiorini 1999-01
Finn Kalhauge 2001-02
Henrik Klitvad 2003-2004
Per Sørensen 2005-2011
Thomas Kønigsfeldt 2011-

Kasserere 
H. Waagepetersen 1920-24 ****)
Eugen Olsen 1924-29
F. Nexøe-Larsen 1929-33
Helge Hassel 1933-46
Evald Fälling 1946-60
Eigil Thielsen 1960-69
Paul Dehlholm 1969-73
Nils R. Hansen 1973-75
Peter Bramsnæs 1975-77
H.P. Michaelsen 1977-81
Niels Thomsen 1981-85
Kaj Andersen 1985-93
Lars Grønbo 1993-95
Else Simonsen 1995-02
H.C.Andersen 2003-2011
Poul Erik Pedersen 2011-2015
Jan Winther 2015-

Sekretærer
Svend Olsen 1920-22
K. Hoeck 1922
F. Nexøe-Larsen1922-29
Einer Ulrich 1929-38 ***)
P. Thurø Carstensen 1938-49
Helge Schouboe 1949-51
Einer Ulrich 1951-64 ***)
Birte Bruun 1964-65
Jørgen Schov 1965-73
Paul Dehlholm 1973-75
John Ahlstrand 1975-88

Sekretærposten i bestyrelsen blev afskaffet med organisationsændringerne marts 1988.

*) Stifter af Vagn Jacobsen Pokalerne
**) Stifter af Mogens Pagh Pokalen
***) Stifter af Einer Ulrich's Mindelegat
****) Stifter af Waagepetersens Æresetui

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere