Tuborgfondet

Print  

Fondet blev oprettet af Tuborgs Bryggerier 9. februar 1931 for at markere 40-årsdagen for stiftelsen af Aktieselskabet De Forenede Bryggerier.

Ifølge fondets fundats skal det virke for samfundsgavnlige formål og særligt støtte dansk erhvervsliv. Det falder uden for fondets opgaver at yde understøttelse til enkelte personer, selskaber eller lignende i tilfoelde, hvor det drejer sig om privat hjoelp eller støtte til bestående forretning, forøgelse af driftskapital, tilskud i konkurrenceøjemed.

Siden oprettelsen i 1931 har fondet med over 890 mio. kr. støttet mere end 17.500 store og små aktiviteter inden for alle dele af det danske samfund, lige fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed, uddannelse tit erhvervsrelateret forskning.

Læs mere om Tuborgfondet og find ansøgningsskema her...

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere