DIF's Lånefond

Print  

Danmarks Idræts-Forbund har gennem en årrække henlagt midler til et fond, hvorfra man udlåner midler til nybyggeri, udvidelse, modernisering samt væsentlige reparationsarbejder og energibesparende foranstaltninger til klubhuse og lignende samt til faste anlæg af forskellig art (ikke haller) - klubhuse, tennisbaner og lysanlæg.

Grundbeløbet udgør 6 mill. kr. Heraf uddeles renterne. Til låneansøgningen anvendes et skema, som kan rekvireres fra Danmarks Idræts-Forbund (følg link nederst på siden). Lånet bevilges af DIF's bestyrelse.

Låneansøgningen skal være fremsendt inden projektet påbegyndes. Klubben fremsender ansøgningen til unionen, der påtegner ansøgningen og videresender den til Dansk Tennis Forbund, der efter ny påtegning ekspederer ansøgningen til DIF. Tegninger, beskrivelser af projektet tillige med klubbens love og seneste årsregnskab skal vedlægges ansøgningen. Når man modtager meddelelse om, at lånet er bevilget, rekvireres gældsbevis, som underskrives af låntageren og DTF, der står som garant for lånet. Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de indkommer, men låneansøgningen skal anbefales af unionen og DTF.

Det er en betingelse, at Dansk Tennis Forbund eller kommunen garanterer for beløbet. Lånet er rentefrit i hele perioden, og tilbagebetaling sker over en 5-årig periode, idet tilbagebetalingen begynder året efter modtagelsen, med lige store halvårlige afdrag.

Det er en betingelse, at lånet er HJÆLP TIL SELVHJÆLP. Normalt ydes der max. kr. 30-35.000 pr. tennisbane. Låneloftet pr. forening er max. kr. 125.000.-, uanset om der ansøges om lån til anlæg af tennisbaner eller klubhusbyggeri. Såfremt klubbens medlemsskab i Dansk Tennis Forbund ophører, forfalder lånet til omgående betaling.

Læs mere om Rentefrit lån hos DIF samt rekvirer ansøgningsskema her.

Tilbage til top


Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere