Tennis er let og sjovt

Læs mere

KlubudviklingsNyt

Klubudvikling handler om udvikling af tennisklubber og af tennisaktiviteter til direkte glæde for bredden af tennisspillere. Klub- og aktivitetsudvikling finder sted gennem initiativ og vejledning fra DTF’s klubudviklingskonsulenter, som i samarbejde med unioner og klubber udvikler og fastholder tennisaktiviteterne. Derved skaber de grobund for et socialt og spillemæssigt spændende, udviklende tennismiljø og altså en basis for fortsat glæde ved tennispillet, en glæde ved både det sportslige og det sociale liv i klubben. 

Området støtter medlemmernes livslange tennisdeltagelse gennem tilbud til alle målgrupper i tennisklubberne – til børn, unge, voksne, til ældre og til nye klubmedlemmer. Det er tilbud, som i mange tilfælde støtter klubberne såvel videns- og ressourcemæssigt som direkte økonomisk i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter.

DTF's klubudvikling hjælper klubben med at sætte en positiv udvikling i gang inden for et ønsket område og informerer om forbundets mange aktiviteter og tilbud. Ordningen dækker følgende områder: 
  • Bevæg-dig-for-livet i samarbejde med DGI
  • Vidensbank (vidensdeling af best cases mellem klubberne)
  • Players 1st (kvantitativ analyseværktøj - udrulles i 2016/2017)
  • DTF Cup (holdturnering for mindre klubber)
  • 1-til-1 konsulentbesøg
  • Regionsmøder
  • Samarbejdsmøder
  • Klubsamarbejdsmøder
  • Klubservice
  • Klubudvikling (målsætningsprocesser, lederrekruttering, medlemsrekruttering, årsplaner, SWOT/SUMO-analyse etc.)


 
 

E-MAGASIN

 
 

Koebstaedernes

Sitecore
Anlægspertnere
HEAD Extreme